Drugie wydanie książki prof. Romana Z. Morawskiego

Nakładem wydawnictwa Walter de Gruyter ukazało się drugie wydanie książki Romana Z. Morawskiego Technoscientific research: methodological and ethical aspects: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111180038/html Cechą dystynktywną tej książki, na tle obecnie dostępnych na rynku dzieł o podobnym profilu, jest silny nacisk na pomiary i modelowanie matematyczne, jako podstawowe operacje badawcze, oraz na “inżynierskie” podejście do rozwiązywania dylematów moralnych, jako […]

Nowa książka prof. Kajetany Snopek

Książka autorstwa Kajetany Marty Snopek, napisana w języku angielskim i wydana przez Springer w czerwcu b.r., stanowi bogate i wyczerpujące kompendium wiedzy z teorii sygnałów i systemów. Dedykowana głównie studentom 1. stopnia krajowych i zagranicznych uczelni technicznych, może być również wykorzystywana przez studentów 2. stopnia oraz nauczycieli akademickich. Jest bogato ilustrowana przykładami obliczeniowymi, wykresami i […]

Sztuczna inteligencja zagraża kreatywności? “Powstaje pytanie, jak daleko możemy się posunąć”

Zapraszamy na wywiad z dr hab. inż. Piotrem Bilskim, Prof. Uczelni, który 4 kwietnia br. był gościem Programu 3 Polskiego Radia https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3359619,sztuczna-inteligencja-zagraza-kreatywnosci-powstaje-pytanie-jak-daleko-mozemy-sie-posunac

Nowy doktorat w naszym Instytucie!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 grudnia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Jasińskiego pt. „Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczeń z zastosowaniem przestrzennych odpowiedzi impulsowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Żera Recenzenci: Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 5 grudnia br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali seminaryjnej nr 427/428 IRiTM odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Jasińskiego z Zakładu Elektroakustyki pt. „Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczeń z zastosowaniem przestrzennych odpowiedzi impulsowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Żera Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki – Politechnika Wrocławska prof. […]

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW IRiTM PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA

Nagroda indywidualna za całokształt dorobku prof. dr hab. inż. Janusz Marzec Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne prof. dr hab. inż. Jan Żera   Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe Zespół w składzie: dr inż. Jakub Wagner dr inż. Paweł Mazurek prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe […]

Kolejny doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 października br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Dowalli pt. „Rozpoznawanie stanów odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem analizy zniekształceń w obrębie jednego okresu sygnału prądu”. Promotor: dr hab. inż. Piotr Bilski, profesor PW Recenzenci: Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Obrona rozprawy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Krzysztofa Dowalli odbędzie się w dniu 9 października br. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali seminaryjnej nr 427/428 IRiTM. Tytuł rozprawy doktorskiej: “Rozpoznawanie stanów odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem analizy zniekształceń w obrębie jednego okresu sygnału prądu” Promotor: dr hab. inż. Piotr Bilski, profesor Uczelni Recenzenci:1. prof. dr hab. […]

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 września br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza A. Misia pt. “Electrostatic Analysis of Transmitting System and Investigation on Fully-Airborne Emissions on Very Low Frequencies”. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Modelski Recenzenci: Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i […]

Obrona rozprawy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Tomasza A. Misia odbędzie się w dniu 12 września br. (wtorek) o godz. 13.15 w sali seminaryjnej nr 427/428 IRiTM. Tytuł rozprawy doktorskiej: “Electrostatic Analysis of Transmitting System and Investigation on Fully-Airborne Emissions on Very Low Frequencies” Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Modelski Recenzenci:1. prof. dr hab. inż. […]

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lipca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Kołakowskiego pt. “Adaptive Method for Indoor Positioning of Moving Objects”. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Modelski Recenzenci: Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja o wyróżnienie przedstawionej pracy. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja […]

Obrona rozprawy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Marcina Kołakowskiego odbędzie się w trybie hybrydowym, w dniu 6 lipca br. (czwartek) o godz. 13.00 na platformie MS Teams/ w sali nr 427/428 WEiTI. Tytuł rozprawy doktorskiej: “Adaptive Method for Indoor Positioning of Moving Objects” Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Modelski Recenzenci:1. prof. dr hab. inż. Kamil […]

Nowa habilitacja w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Warszawskiej, uchwałą z dnia 23 maja 2023 roku, nadała dr inż. Krzysztofowi Derzakowskiemu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie AEEiTK. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 30 maja br. o godzinie 12.00 w sali seminaryjnej 428.Prezentację pt. „Spectrum Explainability” wygłosi Pani prof. Cynthia Hood z Illinois Institute of Technology, Chicago. Spectrum ExplainabilityIncreased access to the radio frequency spectrum is critical to continued wirelessinnovation, yet there is limited understanding about how this valuable natural resourceis […]

Czym jest sztuczna inteligencja? Czy maszyna lub komputer mogą „myśleć” logicznie?

Zapraszamy na wywiad z dr hab. inż. Piotrem Bilskim, Prof. Uczelni https://radiogdansk.pl/audycje/pomorze-nauka-swiat/2023/04/05/czym-jest-sztuczna-inteligencja-czy-maszyna-lub-komputer-moga-myslec-logicznie/

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 marca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Wanty pt. „Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab. inż. Waldemar Smolik, profesor PW Recenzenci: Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Elektronika Jądrowa i Medyczna

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 23 marca br. o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej 427/428. Seminarium ma charakter otwarty. Prezentację pt. “Skojarzona metoda NMR-MPS do badania nanocząstek w hipertermii” wygłoszą wspólnie dr hab. inż., prof. uczelni Piotr Bogorodzki i dr inż. Grzegorz Domański z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej.

Obrona Doktoratu

W dniu 17 marca br. (piątek) o godz. 11.00 w Audytorium Centralnym Gmachu WEiTI odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Wanty z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej pt. „Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab. inż. Waldemar Smolik, profesor PW Recenzenci:1. prof. dr hab. inż. Robert Cierniak – Politechnika […]

Elektronika Jądrowa i Medyczna

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 9 marca br. o godzinie 12.15 w sali seminaryjnej 427. Seminarium ma charakter otwarty. Prezentację pt. “Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej” wygłosi mgr inż. Damian Wanta z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej.

Seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 6 marca br. o godzinie 14.15 w sali seminaryjnej 427.Prezentację pt. „Measurement Based Precision Modeling of Scalable 1-100GHz VIA Structures with Arbitrary Target Impedance for Volume Production” wygłosi Pan Bela Szendrenyi z firmy Advantest. Abstract:Autonomous driving, TX-RX subsystems, 5G and soon 6G, PCIe 6 (2022) and PCIe 7 […]

Wyniki III edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 30 publikacji. Program Best Paper adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Wśród nagrodzonych pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych znaleźli się: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn oraz dr inż. Konrad Godziszewski za artykuł pt. “Electrically Insulating […]

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 grudnia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Sobolewskiego pt. “Wybrane zagadnienia integracji układów sub-terahercowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn Recenzenci: dr hab. inż. Daniel Tomaszewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni, Politechnika Gdańska, […]

WYRÓŻNIENIE w konkursie “Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2022”

Dn. 7. września 2022 r. podczas uroczystej gali XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach projekt DOB-BIOl0/16/02/2019 pt. ,,Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości”, realizowany przez pracowników IRTiM (nasza uczelnia jest liderem konsorcjum w składzie Politechnika Warszawska, JAS Technologie sp. z o.o., Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w […]

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w semestrze zimowym 2022/2023

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej. Rekrutacja kandydatów potrwa do dnia 22 sierpnia br. Od semestru zimowego dotychczasowe pięć szkół doktorskich zastąpione zostaną jedną Szkołą Doktorską PW. Kandydaci mogą wybierać spośród takich dyscyplin, jak: inżynieria chemiczna; inżynieria materiałowa; nauki chemiczne; nauki fizyczne; inżynieria mechaniczna; inżynieria biomedyczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika; nauki o zarządzaniu i jakości; matematyka; informatyka […]

Falling Walls Lab Warsaw

Międzynarodowy konkurs Falling Walls Lab! Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych oraz doktorantów i studentów PW do udziału w prestiżowym konkursie, którego celem jest promocja wyjątkowych pomysłów naukowych oraz łączenie środowiska akademickiego i przedsiębiorców. Do konkursu Falling Walls Lab mogą zgłaszać się przedstawiciele różnych dziedzin: nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, spełniający jeden z wymogów formalnych:● […]

Konkurs Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna uruchamia piątą edycję konkursu o Nagrodę Prezesa POLSA dla osób kończących studia wyższe, a w tym roku, premierowo, również uzyskujących stopień naukowy doktora. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie muszą dotyczyć szeroko rozumianej tematyki kosmicznej. Pula nagród wynosi 30 tys. zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.09.2022 Więcej informacji: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/nagroda-prezesa-polsa-start-nowej-edycji-konkursu-na-prace-dyplomowe/

Wykorzystanie energii mikrofalowej w reaktorze chemicznym

Naukowcy z Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW pracują nad reaktorem chemicznym wyposażonym w inteligentne półprzewodnikowe źródło mocy mikrofalowej dla precyzyjnej kontroli procesu syntezy nanonawozu. Zastosowanie ogrzewania za pomocą mikrofal pozwala na uzyskanie wyższej wydajności i poprawy odtwarzalności warunków reakcji w porównaniu do ogrzewania konwekcyjnego – […]

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS 22

Warszawska grupa eksperymentu CMS, poszukuje osoby na stanowisko stypendysty-doktoranta na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej . Nowa osoba wzmocni aktywność grupy związaną układem wyzwalania pierwszego stopnia (L1). Eksperyment CMS analizuje dane ze zderzeń proton-proton zachodzące w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN w Genewie. Grupa Warszawska zbudowała, uruchomiła i obsługuje jeden z trzech […]

Konkurs Falling Walls Lab Warsaw

Trwa nabór do prestiżowego konkursu dla studentów, doktorantów, naukowców, przedsiębiorców, specjalistów od edukacji, którzy mają pomysł na pokonanie ograniczeń w nauce, społeczeństwie, gospodarce czy branży technologicznej. Zwycięzca warszawskiego konkursu wygra m.in. podróż do Berlina i udział w kilkudniowej prestiżowej konferencji Falling Walls. Do konkursu może się zgłosić przedstawiciel każdej z dziedzin – od nauk ścisłych […]

Fotowoltaika podnosi napięcie. Czy uszkodzi twój telewizor? Wywiad z prof. P.Bilskim

Fotowoltaika ma swoją czarną stronę. Chodzi o jej wpływ na sieć elektroenergetyczną. Przestarzała infrastruktura w połączeniu z licznymi instalacjami fotowoltaicznymi powoduje wzrost napięcia w sieci, a to może mieć wpływ na urządzenia elektryczne. Wysokie napięcie – wpływ na urządzenia elektryczne Wpływ podwyższonego napięcia na urządzenia elektryczne zależy od dwóch aspektów. Po pierwsze – od wysokości tego […]

Granty wewnętrzne ERC IV

Nowa edycja konkursu na granty wewnętrzne wspiera złożenie wniosków w konkursach ERC z datą zakończenia naboru w roku 2022 i 2023. Granty będę finansowane ze środków programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Miejsce/sposób składania wniosków: Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji. Decyzja […]

Fulbright Junior Research Award

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Nabór jest otwarty. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023-24 […]

Nowe konkursy wspierające wydawanie monografii i publikowanie artykułów typu przeglądowego

Konkurs wspierający przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych Celem konkursu jest wsparcie złożenia i opublikowania monografii w wydawnictwie z poziomu II wykazu (aktualnego na dzień składania wniosku) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „wydawnictwem z poziomu II”. Konkurs wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym […]

ERC Mentoring Initiative – Nowa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie zaproponowanej przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) – ERC Mentoring Initiative (ERC MI). Inicjatywa została powołana w celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski). W […]

XX edycja nagród naukowych tygodnika POLITYKA

Do 8 czerwca 2022 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców (czyli osób do ok. 35. roku życia) do 22. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybierze 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. W 2022 r. piątka najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 […]

Konkurs CyberSummer @WUT

Do 22 maja 2022 roku studenci II stopnia kierunków związanych z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych mogą składać wnioski o grant badawczy w drugiej edycji konkursu CyberSummer@WUT. Celem programu CyberSummer@WUT-2 jest akceleracja włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych. Centrum Badawczw POB Cyberbezpieczeństwo […]

Wielka Gala IEEE Day

Dnia 27.04.2022 o godz. 14:00 w Audytorium Centralnym naszego Wydziału odbędzie się wielka Gala IEEE Day.  To zwieńczenie ogólnopolskiego konkursu Superstar 4 Science 2021 pod patronatem IEEE oraz GovTech Polska, w którym absolwenci naszego Wydziału wygrali i zostali wyróżnieni w swoich kategoriach. Wyniki konkursu można zobaczyć m.in. na stronie internetowej: Wyniki Konkursu Superstar 4 Science […]

I edycja konkursu LAB-TECH of Excellence

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzeniem istotnych zmian w regulaminie konkursu LAB-TECH of Excellence (decyzja nr 98/2022 Rektora PW) informujmy, że przedłużono termin składania wniosków konkursowych do 30 kwietnia br. Regulamin konkursu oraz wniosek konkursowy: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/LAB-TECH-of-Excellence Kontakt: Daria Grzesiek, Biuro Projektu IDUB, ul. Rektorska 4, po. 027, tel: (22) 234 1338

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Na Politechnice Warszawskiej trwa nabór zgłoszeń do VI edycji programu. Termin przyjmowania aplikacji mija 25 kwietnia 2022 roku. O doktoracie wdrożeniowym To forma kształcenia doktorantów, oparta na współpracy uczelni z przedsiębiorstwami albo innymi podmiotami zatrudniającymi doktorantów. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Osoby zainteresowane mogą realizować swój doktorat w jednym z dwóch modułów: […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Rozwiązania i technologie XXI wieku”

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Rozwiązania i technologie XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2022  roku w formie online. Celem wydarzenia jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy oraz kierunków prowadzonych badań. I tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 14 kwietnia 2022 roku. Konferencja skierowana jest […]

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu DEMO-Center

Do 29 kwietnia 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Fotoniczne. Tematyka* projektów DEMO-Center powinna dotyczyć demonstratorów technologii z zakresu fotoniki i jej szeroko rozumianych zastosowań. Regulamin, wiosek i formularze >>> *Kolejny konkurs DEMO-Center będzie dotyczył projektów PhotonHub Europe, Digital Innovation Hub i innych o podobnym charakterze.

Multikonferencja 2022

Już po raz trzeci, po Wrocławiu i Łodzi, organizujemy Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) oraz Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) w formule Multikonferencji Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego (Multikonferencja 2022). Serdecznie zapraszamy specjalistów ze świata nauki i techniki oraz przedstawicieli sfery gospodarczej i administracji państwowej. Z radością witamy młodych pracowników, doktorantów i studentów. […]

Konkurs LAB-TECH of Excellence

Program „LAB-TECH of Excellence” jest uruchomiony w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”, zwanego dalej „programem IDUB”. Celem programu jest:1) wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez tworzenie nowych grup badawczych kierowanych przez młodych pracowników Uczelni;2) wzmocnienie współpracy międzynarodowej;3) stymulowanie rozwoju obszarów badawczych wpisujących się we współczesne wyzwania cywilizacyjne w skali globalnej i […]

MedTech-Athon – inżynierowie dla medycyny. Oferta dla doktorantów.

MedTech-Athon to organizowany w ramach ,,warsztatu badacza’’ maraton pracy nad własnymi pomysłami badawczymi zgłoszonymi przez zespoły doktorantów. Wynikiem pracy jest wypracowanie koncepcji prototypów rozwiązań dla medycyny przez doktorantów PW. Wydarzenie główne: 27-29 maja 2022 (ul. Poleczki 19, CEZAMAT) Lokalizacja:  Siedziba CEZAMAT, ul. Poleczki 19, Warszawa(wydarzenie główne) Siedziba CZIiTT, ul. Rektorska 4, Warszawa(kick-off meeting) Forma udziału:  Stacjonarnie  […]

I edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Do 28 marca 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który wspiera rozwój nowoczesnych metod kształcenia. Celem konkursu jest finansowe wsparcie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia. Szczegółowe informacje: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/I-edycja-konkursu-na-finansowanie-udzialu-nauczycieli-akademickich-w-zagranicznych-uslugach-edukacyjnych-podnoszacych-kompetencje-dydaktyczne

Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Informujemy, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24, STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23. Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający […]

XX edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską

31 marca 2022 upływa termin zgłaszania kandydatów do udziału w dwudziestej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Bieżąca edycja konkursu obejmuje prace obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2021 a 15 marca 2022. Konkurs jest organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych pod patronatem medialnym Polskiego Radia oraz […]

Konkurs Prac Doktorskich Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Zapraszamy do udziału w 20. edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych obronioną w okresie pomiędzy 1 stycznia 2021 a 15 marca 2022. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2022. Szczegółowe informacje: regulamin konkursu – https://fundacja.ire.pw.edu.pl/images/2022_Regulamin_konkurs_prac_doktorskich.pdf Karta zgłoszenia – https://fundacja.ire.pw.edu.pl/images/FWRRiTM_Karta_zgloszenia_konkurs2022.pdf Karta zgłoszenia w programie docx https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/FWRRiTM_Karta_zgloszenia_konkurs2022.docx

Uczelniane seminarium online: POB Sztuczna inteligencja i robotyka – SzIR-1 i SzIR-2

Zapraszamy do udziału w trzydniowym seminarium online, organizowanym przez Centrum Badawcze Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztucznej Inteligencji i Robotyki. Podczas spotkań laureaci konkursów na granty badawcze SzIR-1 i SzIR-2 zaprezentują swoje projekty. Data: 16 – 18 lutego 2022 r., od godziny 14:00, pierwsza prelekcja o 14:10 Szczegółowy harmonogram seminarium jest dostępny na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Uczelniane-seminarium-online-POB-Sztuczna-inteligencja-i-robotyka-SzIR-1-i-SzIR-2 Uwaga: w […]

V edycja Konkursu o Nagrodę Jana Czochralskiego

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Zgłoszenia należy składać do 31 marca br. Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach: za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), za pracę doktorską, za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa). Do konkursu mogą być […]

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022

Szanowni Państwo,informujemy, że Gośćmi Honorowymi XIV Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” będą: Tomasz Arciszewski, Ph.D., Professor (George Mason University, USA)Tytuł wystąpienia: Transdyscyplinarność i Innowacyjność Professor Lidia Morawska, PhD (Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)Tytuł wystąpienia: Technologie budowlane przyszłości: na Ziemi czy na Marsie? prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba (Instytut […]

Konkurs VISITING RESEARCHER

Do 31 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Materiałowe. Celem konkursu jest zwiększenie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie wybitnego specjalisty, naukowo związanego z zagadnieniami z zakresu tematyki POB Technologie Materiałowe. Regulamin konkursu i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY (kliknij)

Szkoła Doktorska nr 3 zaprasza

Ruszyła już rekrutacja do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej. To forma kształcenia, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia. Na Politechnika Warszawska jest aż pięć Szkół Doktorskich: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-na-semestr-letni-2021-2022?fbclid=IwAR2mIxR8nfzF5Gwml-KtdAaMfIVo7wFrG0fLNSbKKpVkRZpwRjtPzvY5vmk  Największą Szkołą Doktorską na Politechnice Warszawskiej jest “nasza” – nr 3. Mamy 179 doktorantów (82 z WEiTI) w 4 dyscyplinach:  automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka, […]

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2021/2022

W naszych Szkołach Doktorskich wiedzę i umiejętności zdobywa już ponad 500 osób. Dołącz do nich! Rejestracja kandydatów trwa od 5 do 17 stycznia 2022 roku. szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-na-semestr-letni-2021-2022

Nowości biblioteczne

Wydziałowa biblioteka zaprasza! Zasoby książkowe biblioteki WEiTI rosną w imponującym tempie – w ostatnim czasie pozyskała wiele wartościowych pozycji, w tym w wersjach anglojęzycznych, które są trudno dostępne na rynku. Biblioteka, znajdująca się na parterze, czynna jest codziennie od 9.00 do 18.00. Można wypożyczyć książkę lub poczytać na miejscu. Więcej informacji: https://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Biblioteka-WEiTI/Ksiazki-zakupione-w-2021-r

Sztuczna inteligencja zadba o bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osadzonych – nowatorskie rozwiązania naukowców z IRiTM

Naukowcy z Zakładu Elektroakustyki, Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej oraz Zakładu Inżynierii Multimediów pracują nad narzędziem do wykrywania zachowań niepożądanych wśród osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych. Rozwiązanie ma bazować na specjalnie zaprojektowanych algorytmach automatycznej detekcji i predykcji zdarzeń. Jedną z bolączek jednostek penitencjarnych jest skuteczny monitoring miejsc, w których przebywają osadzeni. Obecnie […]

Nowy doktorat w IRiTM

W dniu 10 grudnia odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr inż. V.Djaja-Jośko pt.”Nowe metody bezprzewodowej synchronizacji w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych”. Promotor: prof. dr hab. inż. J. Modelski. Komisja Doktorska złożyła wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja o wyróżnienie przedstawionej pracy. Serdecznie gratulujemy ! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Badacz z IRiTM wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski został wymieniony w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. W tegorocznym wykazie jest o 15 naukowców związanych z PW więcej niż przed rokiem. Najwięcej naszych badaczy (23) reprezentuje obszar Engineering. Dalej są Enabling & Strategic Technologies (15 osób), Physics […]

Wyniki II edycji konkursu Best Paper

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. W konkursie przyjęto 57 aplikacji, z czego 44 artykuły zostały nagrodzone. Komisja ds. programów Best Paper i […]

Seminarium „Biznes jutra zaczyna się od danych” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Data: 08 Listopada 2021, Poniedziałek, godz. 14:00 – godz. 15:30 Miejsce: online Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii organizuje seminarium online „Biznes jutra zaczyna się od danych”. Pracownicy Działu Badań i Analiz opowiedzą o swoich badaniach: prognozach dla rynku pracy oraz trendach w potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw. Podczas seminarium odbędzie się […]

Wyniki konkursu na granty aparaturowe

W rozstrzygniętym konkursie do finansowania skierowano 22 projekty. Celem pierwszego konkursu na granty aparaturowe było wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej. Laureatem konkursu został m.in. dr hab.inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni, autor projektu pt.”Ekstendery częstotliwości zintegrowane elektronicznie z wektorowym analizatorem obwodów do pracy w trybie single-sweep w paśmie 50-120 GHz” Serdecznie gratulujemy, […]

Otwarcie wystawy CLEANTECH

Data: 03 Listopada 2021, Środa, godz. 13:00 Miejsce: Gmach Główny PW Zapraszamy na mobilną wystawę CLEANTECH przygotowaną przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce we współpracy z Politechniką Warszawską. Wystawę, na której zostaną zaprezentowane rozwiązania z zakresu czystych technologii, będzie można oglądać do 24 listopada. 13:00 Oficjalne otwarcie (Duża Aula) Wystąpienie Rektora PW Wystąpienie J.E. Ambasadora Szwajcarii […]

Nowe edycje konkursów na granty badawcze

Rozpoczął się nabór wniosków do III edycji konkursów Centrów Badawczych POB oraz II edycji konkursu BEYOND POB. Termin składania aplikacji upływa 31 października 2021 r.  Celem uruchomionych konkursów jest upowszechnienie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie przez zespoły badawcze PW. Badania będą finansowane z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na […]

Konkurs BioTechMed_LAB-1

Do 12 listopada trwa nabór wniosków w konkursie na projekty służące wzmocnieniu bazy aparaturowej, umożliwiającej wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny „Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna” lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB BIB. Istotnym założeniem konkursu jest deklaracja zapewnienia dostępu do powstałej infrastruktury dla zespołów badawczych z Politechniki Warszawskiej, a także spoza Politechniki […]

Naukowiec z IRiTM laureatem programu LIDER XII

Dr inż. Tomasz Karpisz z Zakładu Techniki Subterahercowej otrzymał finansowanie NCBiR za projekt: „Nowy autonomiczny system pomiarowy do charakteryzacji materiałów dielektrycznych w zakresie mikrofal i fal milimetrowych”. LIDER to program skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem. Wsparcie jest przyznawane projektom, których […]

Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zaprasza na Seminarium Fizyki Fazy Skondensowanej, na którym dr hab. inż. Tomasz Pietrzak wygłosi referat pt. „Stabilizacja metastabilnych faz Bi2O3w matrycy amorficznej – podejście doświadczalne i numeryczne”. Seminarium odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r o godzinie 12.15 w Audytorium Fizyki. Streszczenie referatu: Wśród przewodników superjonowych bardzo ważną rolę odgrywają przewodniki jonów tlenu, […]

Zaproszenie na otwarcie wystawy mobilnej CLEANTECH

Ambasada Szwajcarii w Polsce we współpracy z Politechniką Warszawską zorganizuje w dniach 3-24 listopada 2021 r. w Auli Głównej wystawę mobilną CLEANTECH poświęconą czystym technologiom. Na wystawie będą przedstawione rozwiązania opracowane przez firmy szwajcarskie. Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy w dn. 3 listopada 2021 r. o godz. 13:00 z udziałem Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. […]

OGÓLNOPOLSKI KONKURS o nagrodę Fundacji za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych EDYCJA 2021

Dziewiętnasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 19 lutego 2021 r. Nagrody otrzymali: dr inż. Tomasz Karpisz za rozprawę pt.” Novel methods for characterization of dielectric materials at microwave and millimeter-wave frequencies“, promotor: dr hab.inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni oraz dr inż. Marcin […]

Ogłoszenie II konkursu na projekty badawcze BEYOND POB w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości –uczelnia badawcza”

Informujemy, że na podstawie decyzji nr 230/2021 został Rektora PW został ogłoszony konkurs w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, II konkurs na projekty badawcze BEYOND POB. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne w załączniku: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/230_2021_dec.-Regulamin.pdf

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW IRiTM PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA

Nagroda I stopnia za działalność naukową dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni Nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną dr hab. inż. Kajetana M. Snopek, prof. uczelni Nagroda III stopnia za rozprawę doktorską dr inż. Tomasz Karpisz dr inż. Jakub Wagner dr inż. Marcin Ziembicki Nagroda I stopnia za działalność naukową Zespół w składzie: prof. dr […]

Konkurs ARTIQ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs ARTIQ. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły […]

Program Mobility PW

Ruszył konkurs, w ramach którego doktoranci i pracownicy PW mogą się ubiegać o finansowane m.in. staży i wizyt studyjnych, wyjazdów związanych z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwa w szkołach letnich i zimowych. Wnioski można przesyłać do 20 września 2021 r. Program Mobility PW ma pomóc w doskonaleniu kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki […]

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez NCN w ramach projektu Preludium BIS

Stypendium finansowane jest ze środków projektu NCN Preludium BIS pt.: Rozwój modeli generatywnych do szybkich symulacji w ALICE CERNw ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST6/01478. Okres realizacji projektu: 2021-10-01 – 2025-09-30 (48 miesięcy). Kwota stypendium  oraz zasady przeprowadzenia niniejszego konkursu określone są w pkt. 2.1.3  Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – […]

Współpraca WEiTI z firmą Huawei

W dniu 25.08 br. miało miejsce spotkanie reprezentacji firmy Huawei oraz przedstawicieli naszego Wydziału w osobie Dziekana, prof. Michała Malinowskiego oraz Instytutu, reprezentowanego przez prof. Józefa Modelskiego i dr hab. Piotra Bilskiego. Goście, którym przewodził p. Jay Peng, prezes firmy na terenie Unii Europejskiej, przedstawili aktualny stan rozwoju firmy oraz inicjatywy Huawei ICT Academy, w […]

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Do 10 września (I termin) i 29 października 2021 roku (II termin) trwa konkurs wspierający pracowników PW w przygotowaniu wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będę finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu; przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację […]

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Możliwość udziału.

W dniach 7-10 września Politechnika Warszawska uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego, chcemy umożliwić pojawienie się na Targach pracownikom, a w szczególności naukowcom, naszej Uczelni działającym w obszarze obronności lub chcącym nawiązać kontakty z partnerami przemysłowymi.  CZIiTT PW ma do rozdysponowania, wśród pracowników PW, 30 jednodniowych wejściówek na Targi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie […]

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych PCI poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni. Na potrzeby oceny merytorycznej PCI poszukuje ekspertów z następujących dziedzin: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; transport oraz motoryzacja; edukacja oraz kultura, turystyka; ochrona zdrowia i technologie medyczne; biogospodarka […]

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW

Od 1 lipca do 15 sierpnia trwa rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich. Czym są Szkoły Doktorskie? To forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie). Szkoła Doktorska obejmuje konkretne dyscypliny naukowe. Na PW mamy obecnie pięć Szkół Doktorskich: Szkoła Doktorska nr 1: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne, Szkoła Doktorska […]

Konkurs na granty aparaturowe

Wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej – to cel nowego konkursu w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Nabór wniosków trwa do 15 września 2021 roku. Dofinansowanie z projektu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 100 000 zł i większe niż 1 000 000 zł. Szczegółowe informacje […]

Rektor PW członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

Dnia 14 czerwca prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, otrzymał z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nominację na członka Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju. Jej skład tworzą rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców, w tym Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Przewodniczący […]

ENHANCE Conversations

Pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej zachęcamy do udziału w pierwszej publicznej debacie organizowanej przez konsorcjum ENHANCE: ENHANCE Conversations – Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid. Wydarzenie odbędzie się zdalnie 15 czerwca 2021 r. w godz. 16:00-17:30. Eksperci i goście podejmą próbę odpowiedzi na […]

Konkurs na stypendium naukowe związane z realizacją projektu NCN: SHENG

Nazwa stanowiska: Stypendysta  Wymagania: student studiów magisterskich lub doktorant/doktorantka, uczestnik studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, dyscyplina informatyka, wykształcenie wyższe w zakresie informatyki/matematyki/ekonometrii (lub student studiów magisterskich w podanym zakresie), umiejętność modelowania matematycznego, znajomość narzędzi do modelowania i optymalizacji (np. AMPL, CPLEX), znajomość metod statycznej analizy danych, znajomość baz danych, znajomość języków programowana: Python, bardzo dobra […]

Projekt Hyper-Kamiokande

Projekt Hyper-Kamiokande, w którego powstanie zaangażowany jest nasz Instytut będzie największym na świecie sztucznym podziemnym zbiornikiem wodnym a jednocześnie ultraczułym detektorem promieniowania Cherekova. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do obejrzenia filmu przybliżającego cele eksperymentu.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej “Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”

Konferencja odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów (wniosków) na potrzeby ewaluacji oraz sposobów dokumentowania dorobku naukowego i wpływu społecznego zrealizowanych badań. Szczegółowe informacje dostępne są […]

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Do 20 lipca można składać wnioski do konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich uczonych. Dziewiątą edycję ogłosiły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nominacje powinny zostać złożone w formie elektronicznej na portalu elan: https://elan.dfg.de/en. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i […]

Oferta dla stypendysty w ramach projektu NCN CEUS-UNISONO „Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki”

Serdecznie zapraszamy absolwentów studiów inżynierskich do zgłaszania się na ogłoszenie o pracy dla stypendysty na naszym wydziale: Nazwa stanowiska: Stypendysta w ramach projektu NCN CEUS-UNISONO „Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki” Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, […]

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 5 maja br. odbyła się , w trybie zdalnym, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Adama Pacewicza pt.” Resonance methods for microwave characterization of ferromagnetic spheres”. Rozprawa została wyróżniona na wniosek Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika PW. Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni Recenzenci: prof. […]

Szkolenie „Ochrona praw własności intelektualnej”.

Serdecznie zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej na bezpłatne szkolenie realizowane w formie zdalnej nt. „Ochrony praw własności intelektualnej”. Szkolenie poprowadzą eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi oraz pracownicy Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w dwóch terminach do wyboru: 20 maja oraz 26 maja, w godzinach 10:00-15:30. […]

26 edycja Nagrody Naukowej Siemensa

Rusza nabór zgłoszeń do 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską. Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych. Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa. Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa […]

Dofinansowanie programu aktywności publikacyjnej, ze środków Dziekana

Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału publikacyjnego pracowników z grupy badawczo-dydaktycznej i badawczej, zatrudnionych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dofinansowaniem mogą być objęte publikacje, w których co najmniejjeden współautor reprezentuje dyscyplinę Automatyka, Elektronikai Elektrotechnika, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja lub Inżynieria Biomedyczna oraz deklaruje upoważnienie Politechniki Warszawskiej do wykazania dofinansowanej publikacji […]

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Ewaluacja dyscyplin naukowych 2017-2021. Wyzwania praktyczne” Konferencja odbędzie się w formie on-line w dniu 30 czerwca 2021 roku. Konferencja, z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie ewaluacji nauki, pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowania jednostki do wyzwań związanych z oceną parametryczną, opracowania dokumentów […]

Konkurs na granty rektorskie dla kół naukowych

Do 26 kwietnia 2021 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski o grant rektorski, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Działanie jest ściśle związane ze wspieraniem rozwoju utalentowanych studentów. Wniosek (w wersji elektronicznej) należy złożyć do Zespołu ds. Nauki.  Wnioskowane środki w konkursie na granty rektorskie […]

Staż na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor

Rozpoczęcie rocznego stażu na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor jest zaplanowane na 1 października 2021 roku. O staż mogą się ubiegać zatrudnione na PW osoby ze stopniem doktora w obszarze nauk technicznych, dobrze znające język angielski, prowadzące badania naukowe pokrewne działalności badawczej prowadzonej w instytucji przyjmującej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 maja 2021 r. na […]

Osiągnięcie naukowców z IRiTM we współpracy z badaczami z University of California

Na stronie internetowej University of California w Riverside pojawiła się informacja, że ​​w przełomowym raporcie opublikowanym w Advanced Materials – czołowym czasopiśmie w tej dziedzinie – inżynierowie z University of California w Riverside opisali elastyczną folię wykorzystującą quasi-jednowymiarowy nanomateriałowy wypełniacz, który łączy w sobie doskonałe właściwości ekranujące pole elektromagnetyczne z łatwością produkcji. Wyniki były zdumiewające: […]

Zgłoszenia do II edycji katalogu usług B+R Politechniki Warszawskiej

Zespoły badawcze zainteresowane udziałem w  II edycji Katalogu usług B+R PW mogą przesyłać swoje zgłoszenia poprzez wypełnienie: formularza online:  Katalog usług B+R PW_formularz zgłoszeniowy»lub edytowalnego pliku:  Formularz zgłoszeniowy» W przypadku wyboru drugiej formy zgłoszenia, dokument należy odesłać na adres:  badania@cziitt.pw.edu.pl    Zgłoszenia zespołów badawczych przyjmowane są  do 31.03.2021 r.   Koordynatorem projektu jest Klaudyna Nowińska (DBA CZIiTT […]

“Launching the Future” – konferencja konsorcjum ENHANCE

ENHANCE – konsorcjum europejskich uczelni technicznych, zapraszana swoje pierwsze publiczne wydarzenie.    W skład konsorcjum, poza  Politechniką Warszawską, wchodzą: Politechnika w Berlinie, Politechnika w Akwizgranie (RWTH Aachen), Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Technicznyw Trondheim (NTNU Trondheim), Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji.  Informacje o konsorcjum».      Wydarzenie odbędzie się online,  12 marca […]

Druga edycja programu Best Paper

Do końca maja trwa nabór zgłoszeń w konkursie na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w 2020 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program jest finansowany ze środków projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.  Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie […]

Student IRiTM laureatem stypendium naukowego Ministra Edukacji i Nauki

Wśród wyróżnionych za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe znalazł się student Piotr Czekała. Laureat obronił z wyróżnieniem pracę inżynierską prowadzoną pod opieką dr hab. inż. Bartłomieja Salskiego, prof. uczelni. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021 przyznano w sumie 362 studentom. Politechnika Warszawska jest na czwartym miejscu wśród uczelni z największą liczbą […]

Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej – seminarium

Data: 02 Marca 2021, Wtorek 13:00 – 17:15 Miejsce: online Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium online organizowanym przez międzywydziałowy zespół PW działający pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego. Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej pt. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej […]

3 Forum Akademicko-Gospodarcze. Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady

Data rozpoczęcia: 24 Lutego 2021, Środa 11:00Data zakończenia: 25 Lutego 2021, Czwartek 15:00 Miejsce: online Tematem wiodącym konferencji będzie Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady W planach jest sesja otwierająca i trzy główne panele dyskusyjne: Przedsiębiorstwa i uczelnie w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i w drodze do Gospodarki 4.0 (24.02, 12:30-14:00) Zmiany […]

XX Krajowa Konferencja Elektroniki

Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Elektroniki odbędzie się w dniach 6-10 czerwca br. w Darłowie.  Patronat honorowy nad imprezą objął Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. W programie Konferencji znajdą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe. Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu Profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w […]

Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałówz konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe– to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 […]

Ebookpoint BIBLIO – nowa baza w zasobach BG PW

Biblioteka Główna zakupiła dostęp do platformy Ebookpoint BIBLIO (dawne Nasbi). Jest to nowoczesna interdyscyplinarna biblioteka e-booków, dostępnaw internecie poprzez witrynę lub aplikację mobilną, z możliwością: wypożyczania online subskrybowanych przez BG e-booków zgłaszania tytułów do subskrypcji przez BG Ebookpoint BIBLIO bazuje na ofercie znanych wydawnictw (w tym wydawnictw z Grupy Helion,które posiada na wyłączność), ale też […]

Konkurs Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza do udziału w 18 edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 19 lutego 2021r.    W dziewiętnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi: I miejsce – 10 000 PLN […]

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki

Nagroda im. Witolda Lipskiego Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanawia Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (przy […]

Projekty naukowe przyjęte do realizacji w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych

Konkurs BIOTECHMED-2 Advanced Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni, tytuł projektu: “Skojarzona metoda NMR-MPS do badania nanocząstek magnetycznych w hipertermii”. Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni, tytuł projektu: “Elektryczna tomografia ze sprzężeniem pojemnościowym do obrazowania anatomicznego i funkcjonalnego”. Konkurs SzIR-2 Sztuczna Inteligencja i Robotyka Kierownik […]

Informator Kół Naukowych 2021

Z inicjatywy Rady Kół Naukowych PW, działającej przy Samorządzie Studentów PW, powstał Informator Kół Naukowych 2021. Katalog jest zbiorem informacji o najaktywniejszych kołach naukowych działających na Politechnice Warszawskiej. Zapraszamy do zapoznania się z ich działalnością i nawiązywania kontaktu.  Katalog objęły patronatem Biuro ds. Promocji i Informacji, Biuro Karier, Samorząd Studentów PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami […]

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021

Konferencja TYGIEL odbędzie się w dniach 25-28 marca 2021 r. w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Celem Konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także integracja pracowników […]

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2020/2021

Rejestracja trwa od 5 do 12 stycznia 2021 roku i odbywa się poprzez system IRK. Kandydaci powinni w tym czasie zarejestrować się w systemie, a następnie wgrać do niego wymagane dokumenty (zgodnie z przygotowaną listą).  Wykazy zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów znajdują się w odpowiednich zakładkach: Szkoła Doktorska nr 1 Szkoła Doktorska nr […]

Nagroda w Konkursie MON

Rozprawa doktorska pt. „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O” napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka, prof. uczelni przez mgr inż. Dawida Kuchtę, decyzją Kapituły Konkursu, zajęła pierwsze miejsce w III Kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik […]

BEYOND POB – nowy konkurs w ramach programu IDUB

o 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59 można składać wnioski w nowym konkursie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Tematyka projektów zgłaszanych do BEYOND POB powinna dotyczyć obszarów badawczych ujętych w aktualnym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł. […]

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Innowator Mazowsza

Nagroda specjalna, przyznawana przez Politechnikę Warszawską, trafiła do dr. inż. Dawida Kuchty z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dr inż. Dawid Kuchta za swój doktorat „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O” otrzymał specjalną nagrodę, przyznawaną przez naszą Uczelnię – udział w programie preinkubacji prowadzonym przez Inkubator Innowacyjności PW. […]

Prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie.

Prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski znalazł się na liście TOP 2% . Lista TOP 2% zawiera nazwiska naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Ranking TOP 2% jest opracowywany przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy analitycznej SciTech Strategies i zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są […]

VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna “EUREKA”

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia zakażeniem COVID-19, pragniemy poinformować, że zbliżająca się konferencja „Eureka” odbędzie się w trybie ON-LINE. Organizacja konferencji w trybie ON-LINE, pozwoli pogodzić troskę o Państwa zdrowie, oraz nie pozbawi Państwa możliwości […]

21. Seminarium Stypendystów Fundacji

Zapraszamy do udziału w 21. Seminarium Stypendystów Fundacji, które odbędzie się dnia 9 grudnia b.r. (środa) w godz. 1115 – 1505, w formie on-line, na platformie MS Teams.  Link do spotkania prześlemy w pierwszym tygodniu grudnia. Program Seminarium dostępny na stroniehttps://fundacja.ire.pw.edu.pl/index.php/wydarzenia/75-21-seminarium-stypendystow

Szkolenia i materiały Centrum Obsługi Projektów

Centrum Obsługi Projektów zamieściło harmonogram szkoleń dotyczących realizacji grantów naukowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://www.cop.pw.edu.pl/Szkolenia-Materialy/Wydarzenia-zewnetrzne

Druga edycja konkursów na granty badawcze w ramach POBów

Do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski w drugiej edycji konkursów Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarach Badawczych. Konkursy to jedno z działań Politechniki Warszawskiej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych konkursów: BIOTECHMED-2 (POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna)» Technologie Materiałowe-2 (POB Technologie Materiałowe)» ENERGYTECH-2 (POB Konwersja i magazynowanie […]

Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium START

Zgodnie  z  informacją  ze  strony  Fundacji  na  rzecz  Nauki  Polskiej ze  względu  na  rozwój  pandemii  Covid-19  termin  naboru  wniosków  w  programie START (edycja 2021) zostaje  przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FNP https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Pracownicy IRiTM autorami najlepszej publikacji na konferencji 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB

Publikacja autorstwa dr hab. inż. Piotra Bilskiego, prof. uczelni oraz dra inż. Grzegorza Makarewicza została uznana za najlepszy artykuł naukowy prezentowany na 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB Virtual Conference.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Seminarium Uczelniane online: porozmawiajmy o transformacji Uczelni

Zapraszamy na wirtualne spotkanie z koordynatorem działań w obszarze transformacji uczelni – prof. Bartoszem Sawickim, członkiem zespołu zarządzającego projektem “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz z dyrektor Centrum Obsługi Projektów, Małgorzatą Woźniak, członkinią zespołu ds. transformacji uczelni. Czat skierowany do pracowników PW odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 13.00 na platformie MS Teams. […]

Analizy cytowań przygotowywane na życzenie przez Bibliotekę Wydziału

Biblioteka zaprasza pracowników naukowych do zgłaszania zapotrzebowania na analizę cytowań. Na Państwa życzenie zostanie przygotowana analiza z trzech baz naukowych: Web of Science Core Collection, Scopus i Google Scholar. Może także zostać sporządzone zestawienie zawierające: ogólną liczbę cytowań publikacji z uwzględnieniem i wykluczeniem autocytowań, szczegółową liczbę cytowań konkretnych publikacji, liczbę cytowań poszczególnych publikacji z wykazem […]

Stypendia Ministra dla studentów − za znaczące osiągnięcia: naukowe, artystyczne, sportowe

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, na rok akademicki 2020/2021. Wnioski należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Szczegółowe informacje na temat sposobów składania wniosków można znaleźć na stronie Ministerstwa: Skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021» Informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021»  Koordynatorem wydziałowym wniosków jest dr inż. Konrad Markowski.W przypadku wszelkich pytań dotyczących procesu administracyjnego […]

Pierwsza edycja konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej

Do końca października trwa nabór zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu “Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Program Best Paper jest skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany […]

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Andrzej Buchowicz otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Wyróżnienie dla prof. dr hab. inż. Romana Z. Morawskiego

Z okazji siedemdziesięciolecia IEEE Instrumentation and Measurement Society prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski zastał uznany za“Most Published Author of All Time from Poland”. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Roman-Z.-Morawski-IEEE-recognition-as-the-most-published-author-of-all-time-from-Poland-2021.pdf

Odznaczenia państwowe dla naukowców z IRiTM

Podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie: prof. dr hab. inż. Wojciecha Gwarka prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zarembę Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Popularyzator Nauki 2020 – nowa edycja konkursu

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16.przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołówi podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków. W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, którew rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innychdo odkrywania, jak działa […]

Zmiany w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 17 września 2020 r. zaktualizowano szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój (PO IR).  W ramach aktualizacji wprowadzono zmiany polegające na: uzupełnieniu opisu poddziałaniu 1.1.1 PO IR o informacje dotyczące wspierania projektów, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – IPCEI; uzupełnieniu danych dotyczących podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej przez NCBR w ramach I oraz IV […]

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołało Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę na przewodniczącego jednej z komisji stałych, które realizują zadania wynikające z ustawowych i statutowych zadań KRASP. Działalność Komisji ds. Kształcenia obejmuje w szczególności przygotowywanie projektów opinii KRASP odnoszących się do projektów aktów prawnych i innych przekazanych przez urzędy centralne dokumentów, dotyczących szeroko rozumianego […]

Nagrody Rektora dla pracowników IRiTM

NAGRODY INDYWIDUALNE prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – nagroda I stopnia za działalność organizacyjną prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski – nagroda III stopnia za działalność organizacyjną prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek – nagroda I stopnia za całokształt działalności prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – nagroda I stopnia za działalność […]

Nagrodzona rozprawa doktorska

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Grzegorz Bogdan zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Nagroda została przyznana za pracę doktorską pt. “Adaptacyjne kształtowanie charakterystyki kierunkowej anteny z modulacją czasową” (promotor – prof. Yevhen Yashchyshyn) i wręczona […]

Obrona doktoratu w IRiTM

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJmgr. inż. Marcina Góralczyka odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 22 września 2020 r. o godz. 11.00.Tytuł rozprawy doktorskiej: „A S-band Inverted 3-way Doherty Amplifier with GaN HEMT Transistors”promotor: dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelniElektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiejrecenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak, Politechnika Łódzka,Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w […]

Seminarium Uczelniane online: Prezentacja Centrów Badawczych POB

Zapraszamy na wirtualne spotkania z przewodniczącymi Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB). Dostęp do czatu jest możliwy dla wszystkich pracowników i studentów po zalogowaniu do MS Teams przy pomocy maila w domenie @pw.edu.pl. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań. Spotkania bedą moderowane. 22 września godz.15.00 Link do spotkania (kliknij tutaj) Program: prof. dr hab. inż. Cezary […]

Obrona rozprawy doktorskiej

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJmgr. inż. Tomasza Karpisza odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 21 września 2020 r. o godz. 10.00Tytuł rozprawy doktorskiej: „ Novel Methods for Characterization of Dielectric Materials at Microwave and Millimeter-wave Frequencies”promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiejrecenzenci: prof. dr hab. […]

Zawiadomienie o zdalnych obronach rozpraw doktorskich w IRiTM

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. inż. Przemysława Piaseckiego odbędzie się w dniu 14 września r. o godzinie 10.00. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Anteny sub-THz w technologii LTCC” promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn  recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza Wydział […]

Nowy Prorektor ds. Nauki wybrany na kadencję 2020-2024

Nowym Prorektorem ds. Nauki PW został wybrany prof. dr hab inż. Mariusz Malinowski. Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski – od 2002 r. zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Start (2001, 2002) i Kolumb (2003). W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej […]

Sztuczna inteligencja w biznesie – interaktywny kurs online

W ofercie Szkoły Biznesu PW pojawił się nowy, innowacyjny kurs w formule e-learningowej, oparty na modelu “Instructor-Guided Project-Based Learning”. Trwają zapisy do pierwszej edycji programu. Sztuczna Inteligencja w Biznesie to interaktywny, trzymiesięczny kurs skierowany do specjalistów, a także menadżerów średniego i wysokiego szczebla Proces uczenia jest oparty na realizacji projektów opracowywanych przy wsparciu mentora-praktyka, posiadającego wieloletnie […]

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

W ramach programu Open Science w projekcie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule Open Access (OA). Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla […]

Dostęp do infrastruktury badawczej Joint Research Centre (JRC) w ramach programu EURATOM

Joint Research Centre ogłosiło nabór wniosków na korzystanie ze swojej infrastruktury badawczej. Zaproszenie jest adresowane do instytucji badawczych, uczelni oraz przedsiębiorstw, zajmujących się badaniami nad energetyką jądrową. Szczegółowe informacje: https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Dostep-do-infrastruktury-badawczej-Joint-Research-Centre-JRC-w-ramach-programu-EURATOM

Program wsparcia doktorantów Microsoft Research Ph.D.

Do 31 lipca trwa rekrutacja na doktoranta – uczestnika programu doktoranckiego Microsoft Research PhD. Poszukiwani są absolwenci studiów magisterskich z informatyki lub dziedzin pokrewnych, programiści, ludzie z doświadczeniem w obszarze uczenia maszynowego i rozpoznawania obrazów. Doktorant będzie realizował swoją pracę w ramach projektu badawczego pt. „Low Shot Realistic Human Rendering from Partial Information” („Realistyczne renderowanie […]

Wyniki konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników PW

Granty otrzymali następujący pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych; Dyscyplina naukowa Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika: dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni Dyscyplina naukowa Inżynieria Biomedyczna: dr inż. Jacek Kryszyn dr inż. Dariusz Radomski mgr inż. Michał Wieteska mgr inż. Przemysław Wróblewski

Wyniki konkursu na granty ogłoszone przez Centra Badawcze POB

Naukowcy z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych uzyskali finansowanie wniosków złożonych w następujących konkursach: FOTECH-1: dr hab. inż. Paweł Kopyt: “Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym“ FWEiTE-1: dr inż. Robert Kurjata: “Nowoczesna elektronika oraz algorytmy przetwarzania sygnałów i kompresji danych dla eksperymentów fizyki wysokich energii“

EURAXESS – granty i stypendia w czerwcu 2020

Informujemy, że na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (czerwiec 2020 r.). Szczegółowe informacje https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki. Uroczyste podpisanie miało miejsce 5.06.2020 r. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, […]

Konkurs na granty wewnętrzne : Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Zapraszamy do udziału w konkursie na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 roku do godziny 14.00. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/Konkursy-Rad-Naukowych-Dyscyplin/Konkurs-na-granty-wewnetrzne-Informatyka-Techniczna-i-Telekomunikacja

Dr inż. Grzegorz Bogdan stypendystą programu START

Informujemy, że dr inż. Grzegorz Bogdan został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Nowy doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Informujemy, że w dniu 12 maja odbyła się zdalna obrona (pierwsza w historii PW) rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Ziembickiego.  Tytuł rozprawy: “Scintillating Fiber Detectors for High Energy Physics Experiments”. Promotor: dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. uczelni. Rozprawa doktorska została wyróżniona!

Nabór wniosków do programu “Doktorat wdrożeniowy”

W związku z rozpoczęciem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naboru w ramach IV edycji programu “Doktorat wdrożeniowy”, Politechnika Warszawska ogłasza nabór aplikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń przez Uczelnię mija 30 maja. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rozpoczynamy-nabor-wnioskow-do-programu-Doktorat-wdrozeniowy

Konkurs o Nagrodę Siemensa – wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w konkursie promującym wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych. Zainteresowani mogą zgłosić swój udział do 15 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE – funduszowa specustawa z podpisem prezydenta

W piątek 17 kwietnia 2020 r. opublikowano specustawę funduszową, wspierającą realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa zapewnia większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością. Zapisy ustawy obowiązują od 18 kwietnia br., natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od […]

Artykuł w prestiżowym czasopiśmie naukowym “Nature”

Międzynarodowy zespół badaczy w ramach esperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr inż. R. Kurjata, dr inż. […]

Pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1

Rozpoczęto nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM). Szczegółowe informacje są dostępne tutaj

Konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1

Rada Naukowa Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologiai Inżynieria Biomedyczna zainicjowała pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:  http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Konkurs-na-granty-badawcze-BIOTECHMED-1

IV edycja konkursu o nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Informujemy, że uległy zmianie warunki konkursu o nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego. Szczegółowe informacje są dostępne  tutaj

Wstrzymanie międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zarządzenie Rektora nr 11/2020 z dnia 27/02/2020 w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Ruszyła kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa!

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o. o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Konkurs o Nagrodę Siemensa wyłania nietuzinkowe talenty spośród naukowców, zespołów badawczych oraz absolwentów studiów I i II stopnia z całej Polski. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i […]

Asystent budżetowy- nowa aplikacja NCBiR

Nowy Asystent Budżetowy NCBR to odpowiedź na potrzeby wnioskodawców związane z weryfikacją wydatków w projektach B+R. Asystent Budżetowy ma na celu usprawnienie kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Dodatkowo pozwoli na usprawnienie rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także […]

Konkurs prac doktorskich

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza do udziału w 18 edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 14 lutego 2020 r. W osiemnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi: I miejsce – 10 000 PLN […]

EURAXESS – granty i stypendia styczeń 2020 r.

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (styczeń 2020 r.). Szczegółowe informacje dostępne są w portalu EURAXESS.

IX edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/IX-edycja-konkursu-w-ramach-programu-Diamentowy-Grant

ICA-ASA Young Scientist Conference Attendance Grant

Zarząd Międzynarodowej Komisji Akustyki (ICA) przy wsparciu  Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego  (ASA) i Niemieckiego Towarzystwa Akustycznego (DEGA) ustanowił ICA–ASA–DEGA Young Scientist Conference Attendance Grants w ramach programu  umożliwiającego młodym naukowcom uczestnictwo w międzynarodowych kongresach akustyki. Laureatką grantu została mgr inż. Agnieszka Paula Pietrzak, doktorantka z Zakładu Elektroakustyki.

Politechnika Warszawska w gronie 10 najlepszych ośrodków akademickich!

Podczas oficjalnej konferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.  Spośród 20 uczelni zakwalifikowanych do udziału grono ekspertów wybrało 10 najlepszych. Wśród nich znalazła się Politechnika Warszawska, która w klasyfikacji zajęła 3. miejsce, ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą i […]

20-lecie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

W poniedziałek 18 listopada 2019 r, o godz. 12.00 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW podsumowujące działalność Fundacji  w latach 2000-2019 z udziałem JM Rektora PW prof. Jana Szmidta, założycieli i sponsorów.

Konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW2

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW 2 – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW 2/2019/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku, który umożliwia wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. W projekcie PROM PW 2 zaplanowano 74 wyjazdy i 10 przyjazdów […]

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktorantki/doktoranta w ramach projektu NCN OPUS – ST7

Protokół z  posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Stypendysty w ramach projektu  NCN OPUS -ST7: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/protokol_stypendium_OPUS.pdf

Wyróżnienia Polskiej Akademii Nauk

Pracownicy Instytutu, dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni oraz dr inż. Piotr Bobiński zostali wyróżnieni dyplomami przyznanymi przez Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl tematyczny trzech artykułów przygotowanych zespołowo. https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/SCAN0001.pdf http://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/SCAN0002-2.pdf            

Decyzja Dziekana WEiTI w sprawie oceny uczestników studiów doktoranckich

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nr 37 z dnia 7 października 2019 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Decyzja-Dziekana-WEiTI-nr-37-2019-z-dnia-7-pazdziernika-2019-r.

Stypendium dla doktorantki/doktoranta w ramach projektu NCN OPUS – ST7

Nazwa jednostki: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Wydział Elektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej Nazwa stanowiska: doktorant Wymagania: Kandydat powinien posiadać́: dyplom magistra inżynierii biomedycznej lub pokrewnej dziedziny, status doktoranta w ramach szkoły doktorskiej na Politechnice Warszawskiej, biegłą znajomość́ języka polskiego oraz angielskiego, umiejętność́ programowania i analizy danych w języku Matlab, umiejętność administrowania serwerem bazodanowym […]

Zaproszenie na szkolenie: „Informacja o konkursach i realizacji grantów z Narodowego Centrum Nauki”

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej zaprasza na szkolenie z Panią dr Martą Buchalską, ekspertem z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie WEiTI pod adresem: http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Zaproszenie-na-szkolenie-Informacja-o-konkursach-i-realizacji-grantow-z-Narodowego-Centrum-Nauki

System mobilnych płatności zbliżeniowych oparty o technologię BlueTooth

Zespół pod kierownictwem Dr inż. Andrzeja Rychtera, pracownika Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej, IRiTM we współpracy z firmą Braintri zaprojektował innowacyjny system, który umożliwi wykonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą protokołu BlueTooth. Technologia może znaleźć zastosowanie m.in. w bankomatach  czy w operacjach potwierdzania tożsamości. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,78396,platnosci-przez-bluetooth-pewnie-pokazuja-polacy.html

Dokumenty MNiSW związane z parametryzacją wg Ustawy 2.0

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne związane z działalnością naukową: Komunikat MNiSzW  z dnia 31 lipca 2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z liczbą punktów http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego  2019 w sprawie ewaluacji działalności naukowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000392 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 – […]

Nagrody Rektora

Nagrody dla pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych przyznane przez JM Rektora w roku 2019 Nagroda  I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Józef Modelski Nagroda II stopnia za działalność naukową dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni Nagroda III stopnia za pracę doktorską dr inż. Paweł Mazurek Nagroda I stopnia za działalność […]

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSzW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji zagranicznych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Innowator Mazowsza

Trwa nabór wniosków w konkursie “Innowator Mazowsza” Wnioski można składać do do 19.08.2019 r. W listopadzie 2019 roku na oficjalnej gali zostaną wyłonione i nagrodzone zwycięskie opracowywania oraz wdrożenia innowacji zaprezentowane przez naukowców i firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula nagród to 113 tys. zł. Regulamin konkursu:  http://bit.ly/regulamin-konkursu-xi-edycja Szczegółowe informacje są […]

Laureat Diamentowego Grantu 2019

Jerzy Cuper, student WEiTI w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, będący pod opieką dr hab. inż. Pawła Kopyta, został jednym z laureatów konkursu “Diamentowy Grant”. To ósma edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie studentów prowadzących badania naukowe. W ramach programu będzie realizował projekt pt.: “Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie […]

Wyniki konkursu na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki oraz stypendia doktoranckie

Informujemy, że granty dziekańskie dla młodych naukowców otrzymali: dr inż. Grzegorz Bogdan, temat grantu:” Badania możliwości zastosowania anteny z modulacją czasową w czujnikach sieci bezprzewodowej LoRa dla Internetu Rzeczy” dr inż. Jacek Kryszyn, temat grantu: “Badanie prędkości przepływu mieszaniny dwufazowej elektrycznym tomografem pojemnościowym EVT4” dr inż. Paweł Mazurek, temat grantu: “Wykorzystanie impulsowych czujników radarowych ultramałej mocy […]

Nagrodzona rozprawa doktorska

Z przyjemnością informujemy, że Marek Kowalski (drugi od lewej) otrzymał III nagrodę za rozprawę doktorską pt. “Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences” (promotor – prof. Władysław Skarbek). Nagroda została ufundowana przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych i wręczona podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (Wrocław 25-27 czerwca […]

Konkurs na granty dziekańskie dla młodych naukowców oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Został ogłoszony konkurs na granty dla młodych pracowników nauki oraz  stypendia naukowe dla uczestników studiów doktoranckich na WEiTI w roku 2019. Wnioski należy składać w Biurze Dziekana, pok. 115 w terminie  do dnia 26 czerwca br. Osoby składające wnioski proszone są o pozostawienie w  sekretariacie naukowy IRiTM, pok. 426  kopii przygotowanych dokumentów. Załączniki dokumentów:  

Dofinansowanie grantów przez NCN oraz grant rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego

Dwa projekty badawcze, w których uczestniczą pracownicy IRiTM otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu NCN – OPUS 16. “Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI”, kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, zespołem z IRiTM będzie kierował prof. Piotr Bogorodzki. “Korelacje pomiędzy właściwościami […]

Konkurs NCN OPUS 17

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 17 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu naukowego. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do […]

Program PROM – stypendia dla doktorantów i kadry akademickiej

Celem Programu PROM jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną (uczestnictwo doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia tj. trwających od 5 do 30 dni o międzynarodowym charakterze). Projekty przewidują zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. W projekcie realizowanym […]

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o ogłoszeniu konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r lub w skróconej formie: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/nawet-do-5390-zl-miesiecznie-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Ruszył nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. Oferta skierowana […]

Konkurs o Nagrodę Siemensa

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach […]

REGIOSTARS 2019

Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019  jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich. Swój projekt można zgłosić w jednej z 5 kategorii: Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation), Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey), Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty), Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu […]

Fundusze norweskie

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami z krajów beneficjentów i krajów darczyńców w projektach badawczych. Zachęcamy do zarejestrowania się […]

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski wyróżniony medalem im. prof. M. Pożaryskiego

Pragniemy poinformować, że decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. dr hab. inż. Józef Modelski został wyróżniony medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie elektroniki, radiokomunikacji i techniki mikrofalowej. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM  

EuCAP 2019 – konferencja międzynarodowa współorganizowana przez IRiTM

Informujemy, że w dniach 31.03 – 05.04. 2019 w Krakowie odbywa się 13th European Conference on Antennas, and Propagation.  Konferencja jest notowana w bazie Web of Science.

KKRRiT 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że została uruchomiona strona internetowa Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), która odbędzie się w Politechnice Wrocławskiej, w dniach 25 – 27 czerwca 2019 roku. Będzie to już dziewiętnaste spotkanie specjalistów ze środowisk: akademickiego, przemysłowego, operatorskiego, usługowego i administracji państwowej, którzy w swojej działalności zajmują się radiokomunikacją, radiofonią, telewizją oraz szeroko rozumianymi multimediami. Poza […]

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji […]

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o nagrody Rektora należy składać do sekretariatu naukowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca br.

Nagroda w konkursie “Najlepsi z najlepszych”

Z przyjemnością informujemy, że  studenci IRiTM:   Jerzy Cuper, Piotr Czekała oraz Marcin Rytel

Nowa lista wydawnictw na stronie MNiSzW

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSzW pojawiła się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw punktowanych.

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o nagrody Rektora PW. Wnioski prosimy składać do dnia 4 marca br.

Terminy składania wniosków na projekty badawcze

Uprzejmie informujemy,  że  na stronie Centrum Obsługi Projektów PW pojawiły się informacje o  terminach składania wniosków w ramach funduszy strukturalnych, projektów międzynarodowych oraz  projektów krajowych. https://www.cop.pw.edu.pl/

19 Seminarium – Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

Uprzejmie informujemy, że seminarium stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 (środa),  w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, sala 146 w godz. 10.15-15.40 Szczegółowy program seminarium jest dostępny pod adresem: http://fundacja.ire.pw.edu.pl/

Medale za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że pracownikom Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Krzysztofowi Derzakowskiemu i dr inż. Maciejowi Sypniewskiemu zostały przyznane Medale Złote za Długoletnią Służbę.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kryszyna pt.”Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab inż. Waldemar Smolik, prof. PW Recenzenci: prof dr hab. inż. Stanisław Gratkowski – […]

Wyróżnienia dla prof. Y.Yaschyshyna na konferencji CECNet2018 w Tajlandii

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn  został uhonorowany przez Komitet Organizacyjny the 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), która odbywała się w Bangkoku w dniach 16-19 listopada 2018 r. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Okolicznościowe seminarium w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Okolicznościowe seminarium w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pod patronatem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby “Nowe medium w nowej rzeczywistości – łączność radiowa w Polsce w 20-leciu międzywojennym”, które odbędzie się w  dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 14:15 w gmachu WEiTI […]

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 13 listopada 2018 r.  o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Mazurka pt.”Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive monitoring of elderly persons”. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski Recenzenci: prof. […]

Sonda 2

Informujemy, że pracownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Andrzej Rychter wziął udział w nagraniu odcinka programu Sonda 2 na temat różnych technik obrazowania w medycynie. Prowadzącym program był dr Tomasz Rożek. Podczas programu został zaprezentowany aparat rentgenowski znajdujący się w laboratorium P107 w nowym skrzydle. Nagranie odbyło się […]

Konferencja TMEX 2018

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych był współorganizatorem międzynarodowej konferencji TMEX 2018, która odbyła się w dniach 19-21 września br. w CZIiTT. Organizatorzy konferencji to: National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Faculty of Electronics and Information Technology of Warsaw University of Technology (PW),  Department of Physics of the University of Warsaw (UW) and University Autonoma de Madrid (UAM). W konferencji wzięło udział […]

Rozporządzenie w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał 20 września rozporządzenie dotyczące dziedzin i dyscyplin naukowych. Na stronie MNiSzW można znaleźć m.in. tabelę z podziałem.

Nagrody JM Rektora w 2018 roku

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał następujące nagrody pracownikom Instytutu: Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski Nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową prof. dr hab inż. Stefan L.Hahn dr hab. inż. Kajetana Snopek Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową […]

Nagroda za pracę dyplomową

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Marcin Kołakowski (doktorant w Zakładzie Radiokomunikacji IRTM) zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową z zakresu telekomunikacji.

Nagrody JM Rektora PW

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał nagrody pracownikom Instytutu.