Konkurs o Nagrodę Siemensa

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach […]

REGIOSTARS 2019

Celem konkursu REGIOSTARS Awards 2019  jest promocja innowacyjnych projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich. Swój projekt można zgłosić w jednej z 5 kategorii: Wspieranie transformacji cyfrowej (Promoting digital transformation), Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury (Connecting green, blue and grey), Zwalczanie nierówności i ubóstwa (Combatting inequalities and poverty), Budowanie miast odpornych na zmianę klimatu […]

Fundusze norweskie

Na stronie Research Council of Norway (RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla instytucji chcących wziąć udział w programach badawczych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy Norweskich i EOG). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami z krajów beneficjentów i krajów darczyńców w projektach badawczych. Zachęcamy do zarejestrowania się […]

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski wyróżniony medalem im. prof. M. Pożaryskiego

Pragniemy poinformować, że decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. dr hab. inż. Józef Modelski został wyróżniony medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie elektroniki, radiokomunikacji i techniki mikrofalowej. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM  

EuCAP 2019 – konferencja międzynarodowa współorganizowana przez IRiTM

Informujemy, że w dniach 31.03 – 05.04. 2019 w Krakowie odbywa się 13th European Conference on Antennas, and Propagation.  Konferencja jest notowana w bazie Web of Science.

KKRRiT 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że została uruchomiona strona internetowa Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), która odbędzie się w Politechnice Wrocławskiej, w dniach 25 – 27 czerwca 2019 roku. Będzie to już dziewiętnaste spotkanie specjalistów ze środowisk: akademickiego, przemysłowego, operatorskiego, usługowego i administracji państwowej, którzy w swojej działalności zajmują się radiokomunikacją, radiofonią, telewizją oraz szeroko rozumianymi multimediami. Poza […]

XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w XXIV Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji […]

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie przypominamy, że wnioski o nagrody Rektora należy składać do sekretariatu naukowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca br.

Nagroda w konkursie “Najlepsi z najlepszych”

Z przyjemnością informujemy, że  studenci IRiTM:   Jerzy Cuper, Piotr Czekała oraz Marcin Rytel

Nowa lista wydawnictw na stronie MNiSzW

Uprzejmie informujemy, że na stronie MNiSzW pojawiła się pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw punktowanych.

Nagrody Rektora PW

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o nagrody Rektora PW. Wnioski prosimy składać do dnia 4 marca br.

Terminy składania wniosków na projekty badawcze

Uprzejmie informujemy,  że  na stronie Centrum Obsługi Projektów PW pojawiły się informacje o  terminach składania wniosków w ramach funduszy strukturalnych, projektów międzynarodowych oraz  projektów krajowych. https://www.cop.pw.edu.pl/

19 Seminarium – Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

Uprzejmie informujemy, że seminarium stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 (środa),  w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, sala 146 w godz. 10.15-15.40 Szczegółowy program seminarium jest dostępny pod adresem: http://fundacja.ire.pw.edu.pl/

Medale za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że pracownikom Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Krzysztofowi Derzakowskiemu i dr inż. Maciejowi Sypniewskiemu zostały przyznane Medale Złote za Długoletnią Służbę.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kryszyna pt.”Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab inż. Waldemar Smolik, prof. PW Recenzenci: prof dr hab. inż. Stanisław Gratkowski – […]

Wyróżnienia dla prof. Y.Yaschyshyna na konferencji CECNet2018 w Tajlandii

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn  został uhonorowany przez Komitet Organizacyjny the 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), która odbywała się w Bangkoku w dniach 16-19 listopada 2018 r. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Okolicznościowe seminarium w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Okolicznościowe seminarium w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pod patronatem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby “Nowe medium w nowej rzeczywistości – łączność radiowa w Polsce w 20-leciu międzywojennym”, które odbędzie się w  dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 14:15 w gmachu WEiTI […]

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 13 listopada 2018 r.  o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Mazurka pt.”Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive monitoring of elderly persons”. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski Recenzenci: prof. […]

Sonda 2

Informujemy, że pracownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Andrzej Rychter wziął udział w nagraniu odcinka programu Sonda 2 na temat różnych technik obrazowania w medycynie. Prowadzącym program był dr Tomasz Rożek. Podczas programu został zaprezentowany aparat rentgenowski znajdujący się w laboratorium P107 w nowym skrzydle. Nagranie odbyło się […]

Konferencja TMEX 2018

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych był współorganizatorem międzynarodowej konferencji TMEX 2018, która odbyła się w dniach 19-21 września br. w CZIiTT. Organizatorzy konferencji to: National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Faculty of Electronics and Information Technology of Warsaw University of Technology (PW),  Department of Physics of the University of Warsaw (UW) and University Autonoma de Madrid (UAM). W konferencji wzięło udział […]

Rozporządzenie w sprawie dziedzin i dyscyplin naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał 20 września rozporządzenie dotyczące dziedzin i dyscyplin naukowych. Na stronie MNiSzW można znaleźć m.in. tabelę z podziałem.

Nagrody JM Rektora w 2018 roku

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał następujące nagrody pracownikom Instytutu: Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski Nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową prof. dr hab inż. Stefan L.Hahn dr hab. inż. Kajetana Snopek Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową […]

Nagrodzone rozprawy doktorskie

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż Maciej Trochimiuk otrzymał III nagrodę za rozprawę doktorską pt. “Optymalizacja predykcji międzyobrazowej w kodowaniu danych wizyjnych” (promotor – prof. Władysław Skarbek). Wyróżniona została także rozprawa doktorska mgr inż. Konrada Godziszewskiego pt. „Charakteryzacja materiałów dielektrycznych w zakresie częstotliwości subterahercowych”  (promotor – prof. Yevhen Yashchyshyn). Nagrody zostałoy przyznane przez Fundację Wspierania […]

Nagroda za pracę dyplomową

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Marcin Kołakowski (doktorant w Zakładzie Radiokomunikacji IRTM) zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową z zakresu telekomunikacji.

Nagrody JM Rektora PW

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał nagrody pracownikom Instytutu.