ODZNACZENIA PRZYZNANE PRACOWNIKOM IRiTM W ROKU 2021

Złoty Krzyż Zasługii

dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni

Brązowy Krzyż Zasługi

dr inż. Daniel Gryglewski

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

dr inż. Andrzej Buchowicz

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

dr inż. Krystian Ignasiak

dr inż. Robert Łukaszewski

mgr inż. Tomasz Olszewski

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr inż. Krzysztof Kurek

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW IRiTM PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA

Nagroda I stopnia za działalność naukową

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

Nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną

dr hab. inż. Kajetana M. Snopek, prof. uczelni

Nagroda III stopnia za rozprawę doktorską

dr inż. Tomasz Karpisz

dr inż. Jakub Wagner

dr inż. Marcin Ziembicki

Nagroda I stopnia za działalność naukową

Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

dr inż. Paweł Bajurko

dr inż. Grzegorz Bogdan

dr inż. Konrad Godziszewski

mgr inż. Jakub Sobolewski

Nagroda I stopnia za działalność naukową

Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka (IMiO)

dr hab. inż. Paweł Kopyt

dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni

dr inż. Tomasz Karpisz

dr inż. Adam Pacewicz

mgr inż. Jerzy Cuper

mgr inż. Piotr Czekała

mgr inż. Mateusz Krysicki

Nagroda I stopnia za działalność organizacyjną

Zespół w składzie:

prof. dr hab. inż. Józef Modelski

dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (ISE)

dr inż. Grzegorz Bogdan

mgr inż. Anna Czarnecka

mgr inż. Mateusz Krysicki