Studia podyplomowe

Studia podyplomowe….

Nowe Studia Podyplomowe w roku akademickim 2019/2020:

Charakterystyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno – fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Studium adresujemy do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu Big Data, ale także do tych wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach: kompresja obrazu i dźwięku, ulepszanie sygnału mowy, detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie, steganografia obrazowa, automatyczna adnotacja obrazu, modelowanie 3D na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, oraz bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową. Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na stronie Studiów ->

Kierownik

prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

 Sekretariat studiów 
mgr Monika Feluś
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW
ul. Nowowiejska 15/19 pok. 424,  00-665 Warszawa
tel. 22 234 7696 e-mail: m.felus@ire.pw.edu.pl

Czas trwania:  dwa semestry, ponad 190 godzin.

Zasady naboru: Studia przeznaczone dla absolwentów studiów 1. stopnia (inżynierskich lub licencjackich) oraz studiów 2. stopnia (magisterskich). Przyjęcia według kolejności zgłoszeń, po wpłaceniu opłaty za 1. semestr, do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc na studiach: 32, warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie co najmniej 16 kandydatów.

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia przedłużone  do 30 września 2020 przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej: https://www.zapisy.pw.edu.pl

Opłaty

8000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:
I rata – 5000 zł przy zapisach na studia,
II rata – 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.

Program studiów……