NERW2 PW – program studiów 2. stopnia Telekomunikacja

NERW2 PW – Zadanie 6

Kształcenie na kierunku Telekomunikacja (2. stopień): nauczanie zintegrowane i projektowe  ‑ opracowanie zmian w programie i modułach kształcenia

Cel ogólny zadania: dostosowanie treści i form kształcenia magistrów inżynierów telekomunikacji do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie i z wykorzystaniem nowoczesnych, bardziej efektywnych technik dydaktycznych (m.in. nauczania projektowego i zintegrowanego).

Cele szczegółowe to:

  • dostosowanie struktury oferowanych specjalności i modułów kształcenia do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego,
  • zwiększenie stopnia samodzielności zawodowej absolwentów, m.in. poprzez wykształcenie umiejętności udziału i kierowania projektami badawczymi, w tym ‑ w zespołach międzynarodowych,
  • lepsze przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwiązywania złożonych zadań technicznych i pracy naukowo-badawczej.

Podjęte działania dotyczą zmian w procesie kształcenia na studiach 2. stopnia kierunku Telekomunikacja w zakresie objętym (w planie modelowym) semestrami 1-4.

  • Wprowadzenie nowej specjalności: Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) zamiast Radiokomunikacja i techniki multimedialne (RTM),  nowa nazwa lepiej opisuje zakres tematyczny specjalności (będzie lepiej identyfikowana przez studentów).
  • Zmodyfikowanie programu kształcenia na specjalności Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo (TiC). Program i nazwa specjalności TIC zostały zmodyfikowane w 2017 roku, program wymaga obecnie dostosowania do zmian wprowadzanych w programie studiów I stopnia.

Uruchomienie studiów wg opracowanego programu przewidziane jest na luty 2021 r.

Jednostki realizujące zadanie: Instytut Telekomunikacji (IT) oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRTM) . Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak (IT)

Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 391 050,00 zł.    Czas realizacji zadania: 1.04.2019 – 31.03.2021