O poczcie elektronicznej Instytutu

Poczta elektroniczna Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW.

Od 1.04.2022 roku poczta elektroniczna Instytutu została powiązana z kontami centralnej poczty PW. Dotychczasowy serwer pocztowy (beta.ire.pw.edu.pl) pozostał włączony (bezterminowo) i służy jako archiwum przesyłek pocztowych, tak aby nie było konieczności ich przenoszenia na konta w domenie pw.edu.pl. Wszystkie dotychczasowe aliasy pocztowe dla kont w domenie ire.pw.edu.pl zostały powiązane na stałe z odpowiednimi kontami pracowniczymi/doktoranckimi w domenie pw.edu.pl, dzięki czemu przesyłki adresowane na te konta zostaną automatycznie przekazane na konto w domenie pw.edu.pl. Adresem wysyłkowym jest wyłącznie adres w domenie pw.edu.pl.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania i konfiguracji poczty elektronicznej PW znajdują się na stronie Centrum Informatyzacji PW

W przypadku zauważenia nieprawidłowości powiązania starych adresów z nowym kontem, nieprawidłowym funkcjonowaniem Instytutowych list wysyłkowych, potrzebą utworzenia nowych list dystrybucyjnych, prosimy o kontakt z dr. Robertem Kurjatą (robert.kurjata@pw.edu.pl).

W przypadku problemów z funkcjonowaniem poczty w domenie pw.edu.pl prosimy o kontakt bezpośrednio z helpdeskiem CI – tel. 5999 lub e-mail: 5999@pw.edu.pl

Informacje dotyczące archiwum poczty

Wszyscy pracownicy i doktoranci Instytutu posiadają konta na komputerze beta.ire.pw.edu.pl (Linux) z którymi związane jest archiwalne konto w systemie poczty elektronicznej. Na komputerze beta można logować się przy pomocy ssh w celu zmiany hasła itp.

Serwer poczty przychodzącej beta.ire.pw.edu.pl udostępnia użytkownikom archiwalną zawartość skrzynek pocztowych zgodnie z protokołem IMAPS (IMAP szyfrowany SSL na porcie 993).