O poczcie elektronicznej Instytutu

Poczta elektroniczna Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW.

Wszyscy pracownicy i doktoranci Instytutu posiadają konta na komputerze beta.ire.pw.edu.pl (Linux) z którymi związane jest konto w systemie poczty elektronicznej. Na komputerze beta można logować się przy pomocy ssh w celu zmiany hasła, ustawienia automatycznego przekazywania przesyłek na inne konto itp. Użytkownicy poczty dysponują adresami o składni:

  • Imię.Nazwisko@ire.pw.edu.pl,
  • I.Nazwisko@ire.pw.edu.pl,
  • Nazwisko@ire.pw.edu.pl .

Pojemność skrzynki pocztowej jest nielimitowana, maksymalny rozmiar akceptowanego do przesłania załącznika binarnego około 30 MB.

Serwer poczty przychodzącej (Mailserver) beta.ire.pw.edu.pl udostępnia użytkownikom zawartość skrzynek pocztowych zgodnie z protokołem IMAPS (IMAP szyfrowany SSL na porcie 993).

Serwer poczty wychodzącej (SMTP Server) beta.ire.pw.edu.pl przyjmuje przesyłki do wysłania z szyfrowaniem STARTTLS na porcie 587 (zalecane) lub z szyfrowaniem SSL/TLS na porcie 465. Przy wysyłaniu poczty z urządzeń mobilnych zaleca się korzystanie z portu 587 bez szyfrowania. Serwer działa w trybie bez uwierzytelnienia (!). Uwierzytelnienie jest realizowane pośrednio (SMTP after IMAP) – po odczytaniu zawartości skrzynki pocztowej użytkownik ma prawo przez dwie godziny wysyłać przesyłki.

Serwer pocztowy jest serwerem “antyspamowym” (ASSP). Po odebraniu przesyłki zakwalifikowanej jako SPAM nadawca otrzymuje natychmiast komunikat o tym, że przesyłka została odrzucona. Kwalifikacja SPAM-u następuje w oparciu o rozbudowany zestaw reguł sprawdzających poprawność nagłówka przesyłki (helo, reverse DNS, SPF itd) i analizę zawartości przy pomocy filtrów: bayesowskiego i wykorzystującego ukryte łańcuchy Markowa. Najczęstszą przyczyną błędnej kwalifikacji przesyłki jako SPAM są błędy w konfiguracji komputerów domowych, w szczególności używanie programów antywirusowych sprawdzających przesyłki wychodzące.

Jeśli w ciągu ostatniej doby jakieś przesyłki adresowane do użytkownika poczty zostały zablokowane, użytkownik otrzymuje o północy raport z ich listą (ASSP-Block Report). Jeśli jest na niej przesyłka pożądana, błędnie zablokowana, należy wysłać do serwera maila z żądaniem jest odzyskania. Maila takiego generuje się klikając w symbol koperty przy przesyłce na liście (w przypadku raportu w formacie HTML) lub w odpowiedni link w raporcie tekstowym. Nadawca odzyskanej przesyłki jest automatycznie dodawany do osobistej „whitelist” użytkownika, co zapewnia, że przesyłki od niego będą dostarczane w przyszłości bez przeszkód.

Użytkownicy mogą czasem dostawać przesyłki z dopiskiem w nagłówku: [SPAM]…[lowlimit]. Dopisek „lowlimit” oznacza, że filtr antyspamowy nie jest w stanie samodzielnie zdecydować czy przesyłka jest spamem czy jest pożądana. W takim przypadku gdy przesyłka okaże się być pożądaną należy przekazać ją na adres: toniejestspam@ire.pw.edu.pl . Spowoduje to dopisanie nadawcy do osobistej „whitelist” użytkownika i zapewni bezproblemowe dostarczanie przesyłek od tego nadawcy w przyszłości. Jeśli jednak jest to SPAM należy przekazać ją na adres: tojestspam@ire.pw.edu.pl . Będzie to skutkować dopisaniem nadawcy do osobistej „blacklist” użytkownika i zablokuje przesyłki z tego źródła na przyszłość. Tak samo należy postępować ze spamem któremu udało się „prześliznąć” przez nasz filtr antyspamowy.

Na serwerze pocztowym działa oprogramowanie skanujące pocztę przychodzącą pod kątem obecności wirusów. Przesyłki przychodzące z adresów *@ire.pw.edu.pl (lokalne) i *@stud.elka.pw.edu (od studentów) nie są sprawdzane pod kątem obecności niebezpiecznych załączników, np. plików wykonywalnych. Nasi korespondenci spoza wymienionych domen adresowych chcący przesłać nam potencjalnie niebezpieczne załączniki powinni pakować je w archiwa różne od zip i rar, np. 7z, bz2, gz.

Uwagi na temat funkcjonowania poczty proszę kierować na adres: Postmaster@ire.pw.edu.pl

Janusz Marzec