Kierownictwo Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Józef Modelski

pokój 422
telefon +48 (22) 2347742, +48(22)8253929
e-mail: jozef.modelski@pw.edu.pl

 

 Zastępca dyrektora ds. nauki

dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni

pokój 426
telefon +48(22)2345367
e-mail: piotr.bilski@pw.edu.pl

                                         Zastępca dyrektora ds. nauczania

dr inż. Andrzej Buchowicz

pokój 424
telefon +48(22)2347696, +48(22)2347829
e-mail: andrzej.buchowicz@pw.edu.pl

 

  

Pełnomocnik dyrektora ds. administracyjno-technicznych oraz finansowych (pok. 422)

doc. dr inż. Piotr Brzeski

telefon +48(22)2347742, +48(22)8253929
e-mail: piotr.brzeski@pw.edu.pl