Projekty edukacyjne NERW PW i NERW2 PW

NERW – Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

to projekty wspierające rozwój Politechniki Warszawskiej (pełne informacje o programie na stronie PW: www.nerw.pw.edu.pl)

  • nowe kierunki studiów i specjalności oraz modyfikacja już istniejących
  • liczne szkolenia, kursy i warsztaty
  • przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy
  • programy stażowe dla studentów
  • podniesienie jakości kształcenia
  • szkoły doktorskie
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych

W Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych realizujemy następujące zadania związane z opracowaniem nowych programów studiów:

uczestniczymy również w realizacji zadań:

  • NERW PW zadanie 16 – Informatyka (studia 1. i 2. stopnia)
  • NERW2 PW zadanie 7 – Pilotażowa realizacja innowacyjnej ścieżki kształcenia   obejmującej znaczny komponent zespołowych zajęć   projektowych  we wczesnej fazie studiów.