Witamy w

Witamy

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Witamy w

Monthly SEO Result

Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych PW

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Monthly SEO Result

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Monthly SEO Result

Rimply dummy text of the printing and
typesetting industry. Lorem Ipsum has
been the industry's standard dummy
text ever since printer.

Czytaj więcej

Purchase Now!

Aktualności instytutowe

Doktorat na WEiTI

unnamed

W dniu 2 września 2021 r. na WEiTI Politechniki Warszawskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Andrzeja Piętaka. Praca zatytułowana “Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego” była zainspirowana i w dużej części przygotowana w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych m.in. w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Promotorem […]

Nowy doktorat w IRiTM

Wójcik Augustyn 06_375_300

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Augustyna Wójcika, w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Temat rozprawy: “Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych do analizy stanów nieustalonych odbiorników energii elektrycznej”. Promotor: dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni Serdecznie gratulujemy nowemu doktorowi oraz Jego promotorowi Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Nauka

Program Mobility PW

Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-na-semestr-letni-2020-2021_medium

Ruszył konkurs, w ramach którego doktoranci i pracownicy PW mogą się ubiegać o finansowane m.in. staży i wizyt studyjnych, wyjazdów związanych z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwa w szkołach letnich i zimowych. Wnioski można przesyłać do 20 września 2021 r. Program Mobility PW ma pomóc w doskonaleniu kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki […]

Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez NCN w ramach projektu Preludium BIS

Konkurs-na-Stypendium-Doktoranckie-finansowane-przez-NCN-w-ramach-projektu-Preludium-BIS

Stypendium finansowane jest ze środków projektu NCN Preludium BIS pt.: Rozwój modeli generatywnych do szybkich symulacji w ALICE CERNw ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST6/01478. Okres realizacji projektu: 2021-10-01 – 2025-09-30 (48 miesięcy). Kwota stypendium  oraz zasady przeprowadzenia niniejszego konkursu określone są w pkt. 2.1.3  Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – […]

Kształcenie

Nowe przedmioty oferowane przez IRTM w semestrze 21Z

deklaracja przedmiotów

Na semestr 21Z przygotowaliśmy w Instytucie 19 nowych przedmiotów: 8 dla studiów pierwszego stopnia i 11 dla studiów stopnia drugiego. Wykazy tych przedmiotów można znaleźć tu: dla studiów pierwszego stopnia dla studiów drugiego stopnia Studentki i studentów zachęcamy do skorzystania z propozycji, przypominając, że deklaracje przedmiotów na sem. 21Z należy złożyć do 19 września br.

Zmiany w procesie dyplomowania sem. 21L

dyplom inż

W związku z usprawnianiem procedury dyplomowania i elektronicznym obiegiem większości dokumentów związanych z tym procesem, uprzejmie informujemy, że dla obron prac dyplomowych od dnia 1 lipca br., niżej wymienione dokumenty, wymagane do tej pory w wersji papierowej, są obecnie przetwarzane w wersji elektronicznej i nie ma potrzeby ich wydruku: Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu […]

in UK paypal is allowed at online casinos but when we are talking about online casinos that accept paypal usa is hard to find reliable one. A lot of offers are not very good. But at gamblingcomet you can always find a top list of paypal casinos usa. The A-Z of Online Casinos is a web application that is a follow up to now defunct the Big SA Casino List that I launched a few years back, designed as a reference guide to safe and reputable online casinos.I have since expanded the new casinos from https://realcasinoscanada.com/new-casinos directory and you will find a number of names that have built good reputations over the years