L.p.Imię i NazwiskoTytułData
35Krzysztof DerzakowskiMikrofalowe struktury wielowarstwowe o symetrii obrotowej zawierające materiały dielektryczne i magnetyczne23.05.2023
34Jacek NaruniecMetody, algorytmy i zastosowania analizy twarzy26.02.2019
33Paweł KopytNumeryczne modelowanie elektromagnetyczne komponentów dla mikrofalowych i subterahercowych torów odbiorczych19.12.2017
32Grzegorz PastuszakAlgorytmy i architektury koderów sprzętowych w kompresji danych wizyjnych w czasie rzeczywistym.22.09.2015
31Wojciech Wojtasiak Nowe rozwiązania układowe i konstrukcyjne mikrofalowych modułów nadawczych i odbiorczych specjalnego przeznaczenia.21.04.2015
30Bartłomiej SalskiModelowanie elektromagnetyczne i charakteryzacja własności dyspersyjnych materiałów oraz struktur;24.03.2015
29Kajetana SnopekStudies on complex and hypercomplex multidimensional analytic signals; 24.06.2014
28Waldemar SmolikRekonstrukcja obrazów w elektrycznej tomografii pojemnościowej;22.04.2014
27Piotr Bilski Artificial intelligence methods in the diagnostics of analog systems;27.05.2014
26Piotr Bogorodzki Zastosowanie metod tomograficznych do badania dynamiki procesów fizjologicznych;…06.2012
25Yevhen YashchyshynAnteny z elektrycznym kształtowaniem charakterystyki kierunkowej - nowe rozwiązania5.12.2006
24Jan ŻeraPercepcja niesynchroniczności składowych widmowych wielotonów;7.12.2004
23Artur PrzelaskowskiFalkowe metody kompresji danych obrazowych;2.03.2004
22Wiesław WinieckiWirtualne przyrządy pomiarowe;18.11.2003
21Janusz MarzecWielkopowierzchniowe detektory śladowe w eksperymentach fizyki wysokich energii;4.11.2003
20Krzysztof ZarembaWybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych;18.02.2003
19Zbigniew KulkaWażniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów analogowych w systemach pomiarowych eksperymentalnej fizyki jądrowej;16.04.1996
18Władysław SkarbekMetody reprezentacji obrazów cyfrowych;28.06.1994
17Stanisław RosłoniecO zastosowaniu torów schodków w projektowaniu liniowych układów mikrofalowych;11.06.1991
16Nguyen Kim SachPoprawa jakości obrazów telewizyjnych metodami cyfrowymi;6.03.1990
15Roman MorawskiMetody odtwarzania sygnałów pomiarowych ;9.01.1990
14Jacek WojciechowskiAnaliza własnościowa analogowych układów elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia Tellegena;13.06.1989
13Waldemar KiełekWpływ obróbki wielofoelektronowego sygnału odbitego na dokładność laserowych impulsowych mierników odległości do satelitów; 9.05.1989
12Wojciech Gwarek Analiza obwodów mikrofalowych z dwuwymiarową propagacją fali;15.11.1988
11Józef ModelskiMikrofalowe analogowe modulatory i przesuwniki fazy;22.09.1987
10Zdzisław PawłowskiModele zjawisk w spektrometrycznych gazowych detektorach promieniowania jądrowego;2.06.1987
9Marian KazimierczukWysokosprawne źródła energii wielkiej częstotliwości;5.06.1983
8Juliusz EkielBioniczne modelowanie i pomiar przestrzeni bioelektrycznych;22.03.1977
7Adam PiątkowskiSkojarzona metoda filtracji aerozoli submikronowych;7.01.1975
6Witold StraszewiczAnaliza geometryczna właściwości pola akustycznego w obszarach ograniczonych;15.04.1974
5Adam FiokTransmisyjne metody pomiarów dwójników rezonansowych;15.01.1974
4Tadeusz Morawski Nowe zastosowanie metody małych zaburzeń w miernictwie mikrofalowym;19.06.1973
3Jan EbertOptymalizacja obwodów rezonansowych dużej mocy w.cz.;22.06.1969
2Romuald Litwin Impedancja charakterystyczna niektórych odmian mikrofalowych linii opóźniających o budowie okresowej;3.11.1964
1Stefan HahnZjawiska dynamiczne w generatorach o dwóch stopniach swobody;8.05.1962