Pracownie problemowe i dyplomowe S2

UWAGA: Studenci, których instytutem dyplomującym jest IRTM (w tym wszyscy studenci kierunku IBM), po zapisaniu na ww. przedmioty w systemie USOS powinni zostać przypisani do grup  o numerach 401…404. Proszę sprawdzić poprawność afiliacji. (Inne numery oznaczają dyplomowanie w innym instytucie WEiTI).

Wg planu modelowego wykonanie i napisanie pracy dyplomowej magisterskiej zajmuje trzy semestry. Pracownie PPMGR (ECTS=2, szczegółowe informacje – tutaj) i PDMGR (ECTS=8) są zaliczane na ocenę (w skali 2…5) a Przygotowanie pracy… PDYM (ECTS=20)  w skali 0/1. Zaliczenia dokonuje Kierownik Zakładu, w którym pracuje opiekun pracy dyplomowej (na podstawie propozycji oceny wystawionej przez opiekuna). W sprawie odpowiedniego przygotowania się do zaliczenia należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z opiekunem pracy dyplomowej.

Zaliczenia odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach semestru, terminy zaliczeń podawane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń i zostaną umieszczone w zakładce Ważne terminy.

  • Uwaga: W przypadku studentów kierunku IBM zaliczenia odbywają się w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej (niezależnie od miejsca zatrudnienia opiekuna pracy dyplomowej).

Seminarium SDM1 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni problemowej (PPMGR) i równolegle z pracownia magisterską (PDMGR). Seminarium SDM2 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni magisterskiej (PPDGR) i równolegle z PDYM.

Przedmiot EDYM jest zaliczany przez złożenie pracy dyplomowej (przyjętej przez opiekuna).