Adres

Politechnika Warszawska
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Polska
NIP: 525-000-58-34

Sekretariat Instytutu (pok. 422)

Anna Smenda
telefon: +48 22 234 7742, +48(22)8253929
e-mail: A.Smenda@ire.pw.edu.pl

Marta Rudnicka
telefon +48(22)234 7233
e-mail: M.Rudnicka@ire.pw.edu.pl

Sekretariat Naukowy (pok. 426)

Anna Noińska

telefon: +48 22 234 5367
e-mail: A.Noinska@ire.pw.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu (pok. 424)

telefon: +48 22 234 7829/ 7696, +48 22 825 5248

Izabela Dudek  e-mail:  i.dudek@ire.pw.edu.pl
mgr Monika Feluś   e-mail:  m.felus@ire.pw.edu.pl

bliższe informacje: TU