NERW PW – program studiów 1. stopnia Telekomunikacja

NERW PW – zadanie 17

Kształcenie na kierunku Telekomunikacja (1. stopień) – nauczanie zintegrowane i projektowe oraz nowe formy dyplomowania we współpracy z przedsiębiorcami – opracowanie zmian w programie i modułach kształcenia

Cel ogólny zadania to: dostosowanie treści i form kształceni inżynierów telekomunikacji do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie i z wykorzystaniem nowoczesnych, bardziej efektywnych technik dydaktycznych (m.in. nauczania projektowego i zintegrowanego).

Cele szczegółowe to:

 • dostosowanie struktury oferowanych specjalności do potrzeb  zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego (w tym – dostosowanie zakresu treściowego oferowanych modułów kształcenia),
 • wprowadzenie bardziej efektywnych technik dydaktycznych (w tym: nowych form dyplomowania),
 • zaangażowanie w proces przygotowywania programów kształcenia przedstawicieli środowisk zewnętrznych (pracodawców).

Działania obejmują m.in.:

1)      Wprowadzenie 2 nowych specjalności: Teleinformatyka (TIN) oraz Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM).

2)      Wprowadzenie istotnych zmian programowych we wszystkich specjalnościach kierunku z istotnym zaznaczeniem aspektów praktyczno-projektowych i potrzeb społeczno-gospodarczych:

 • integracja treści przekazywanych obecnie w kilku przedmiotach
 • opracowanie nowych modułów kształcenia,
 • wzmocnienie integracji wiedzy i umiejętności telekomunikacyjnych z podstawami informatycznymi i sprzętowymi (elektronicznymi),
 • wprowadzenie zmian programowych w porozumieniu z instytucjami zewnętrznymi (przedsiębiorstwami), tak by program bardziej odpowiadał potrzebom rynkowym.

3)      Wprowadzenie istotnych zmian w formach kształcenia:

 • wprowadzenie w wybranych modułach zajęć zintegrowanych (poprzez uzupełnienie tradycyjnych wykładów symulacjami, wizualizacjami a także – pokazami laboratoryjnymi),
 • szersze uwzględnienie kształcenia projektowego (projekty grupowe weryfikowane w laboratoriach),
 • wprowadzenie możliwości korzystania z wykładów dostępnych w internecie (własnych i udostępnionych przez inne uczelnie techniczne),
 • zwiększenie stopnia samodzielności ćwiczeń laboratoryjnych. 

Jednostki realizujące zadanie: Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRTM) oraz Instytut Telekomunikacji (IT). Kierownik zadania: doc dr inż. Jacek Cichocki (IRTM)

Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 556 820,00 zł.    Czas realizacji zadania: 1.03.2018 – 31.01.2020

Nowy, opracowany w ramach projektu, program studiów 1. stopnia na kierunku Telekomunikacja obowiązuje od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020. Informacje -> w systemie USOS