NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA W ROKU 2020

Nagrody za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – I stopnia

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – III stopnia

Nagroda za całokształt dorobku
prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek – I stopnia

Nagroda za działalność dydaktyczną

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski – I stopnia

Nagroda za działalność organizacyjną

dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni – III stopnia