Chcemy by w tej zakładce znaleźli Państwo wiele przydatnych (i aktualnych) informacji dotyczących  naszej działalności dydaktycznej (naszych przedmiotów, specjalności, prac dyplomowych).

  • Terminy, w których zastępca Dyrektora IRTM ds. dydaktycznych przyjmuje studentów dostępne są tutaj
  • Pierwsze zajęcia seminariów dyplomowych w IRTM  15, 17, 19 października (stosowanie do terminów określonych dla poszczególnych grup)

O innych ważnych terminach przypominamy tutaj.