TERMINY zauktalizowane 20 listopada 2019 r.

  • od 5 do 16 grudnia 2019 r. – składanie deklaracji wyboru instytutu dyplomującego (studenci 5.semestru specjalności EIK, EIM i RTM), wyniki – 20 grudnia 2019 r.
  • od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. – ferie zimowe
  • od  7 do 24  stycznia 2020 r. (IBM – do 17 stycznia) – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM); zasady deklarowania ->       decyzje – 27 stycznia
  • do 10 stycznia 2020 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 16 stycznia
  • 1 lutego 2020 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej; plan sesji
  • 1 lutego 2020 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 3 lutego 2020 r. (godz. 15:30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)
  • 16 lutego 2020 r. – ostatni dzień deklarowania przedmiotów na sem. 20L
  • 14 lutego 2020 r. godz. 15:30 – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE), uwaga – w poprzednich latach obowiązywał termin 1 marca
  • 18 lutego 2020 r.  – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 w sali 116 (a studenci studiów wieczorowych: od 15:30 do 17:00 w pok. 424)

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 → tutaj