• od 23 maja do 12 czerwca 2019 r. wybór opiekunów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM); zasady deklarowania ->
  • do 28 maja 2019 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom do 4 czerwca
  • 13 czerwca 2019 r. – początek letniej sesji egzaminacyjnej; plan sesji
  • 15 czerwca 2019 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 2 września 2019 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 9 września 2019 r. – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)
  • 14 września 2019 r. – ostatni dzień deklarowania predmiotów na sem. 19Z
  • 16 września 2019 r. – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE)
  • 18 września 2019 r. – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 w sali 116 (studenci studiów wieczorowych: od 15:30 do 17:00 w pok. 424)

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019 → tutaj