TERMINY  (aktualizacja 6 lipca 2022 r.)

  • od 2 do 15 września 2022 r. – jesienna sesja egzaminacyjna
  • 10 września 2022 r. (godz. 15:30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej wg Harmonogramu roku akademickiego (Zarz. Rektora PW 38/2021 ), dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE;
  • 15 września 2022 r. godz. 15:30 – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej wg Regulaminu studiów PW, dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE.
  • 15 września 2022 r. godz. 23:59 – zakończenie zapisów na przedmioty prowadzone w sem. 22Z
  • 3 października (poniedziałek) 2022 r. – pierwszy dzień zajęć semestru 22Z

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 jest dostępny tu.

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 jest dostępny tu.