TERMINY  (aktualizacja 13 października 2022 r.)

  • wakacje zimowe od 23 grudnia 2022 r. (piątek) do 1 stycznia 2023 r. (niedziela)
  • od 10 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w sem. 23L
  • 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej, dotyczy to studentów, którzy w sem. 22Z zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE;
  • od 31 stycznia do 12 lutego 2023 r. – zimowa sesja egzaminacyjna
  • 12 lutego 2023 r.  (niedziela) – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej, dotyczy to studentów, którzy w sem. 22Z zadeklarowali EDYM lub EMDE.
  • ok.  15 lutego 2023 r. – dzień składania wyjaśnień w związku z rejestracją na kolejny semestr (nie podano jeszcze oficjalnej daty)
  • 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) – pierwszy dzień zajęć semestru 23L

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023 jest dostępny tu.