TERMINY  (aktualizacja 2 marca 2022 r.)

  • 23 lutego 2022 r. – pierwszy dzień zajęć semestru 22L
  • do 11 kwietnia 2022 r. należy potwierdzić dokonanie wyboru opiekuna naukowego (promotora przyszłej pracy magisterskiej) przesyłając do sekretariatu dydaktycznego Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW na adres sekretariat.dydaktyczny@ire.pw.edu.pl
  • 15.06.2022 r. – koniec zajęć semestru letniego
  • 10 września 2022 r. (godz. 15:30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej wg Harmonogramu roku akademickiego (Zarz. Rektora PW 38/2021 ), dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE;
  • 15 września 2022 r. godz. 15:30 – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej wg Regulaminu studiów PW, dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE.

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 jest dostępny tu.