TERMINY  (aktualizacja 18 czerwca)

 • do 25 maja 2021 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 31 maja 2021 r. ,
 • (studenci 5. sem.): od 26 maja  do 16 czerwca – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych->
 • 17-30.06.2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna,
 • 17.06.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
 • 3.09.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
 • 3-16.09.2021 r. – jesienna sesja egzaminacyjna,
 • 10.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI, EBDE lub EPDM),
 • 16.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE),
 • 17.09.2021 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego
 • 19.09.2021 r. – ostatni dzień składania deklaracji przedmiotów (na sem. 21Z)
 • 20.09.2021 (poniedziałek) – rozliczenie semestru 2021L i ustalenie wstępnych decyzji rejestracyjnych dotyczących semestru 2021Z, ew. składanie wyjaśnień
 • 22. 09.2021 (środa) – ew. egzaminy komisyjne
 • 4.10.2021 (poniedziałek) pierwszy dzień zajęć w sem. 21Z

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny tu.

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 jest dostępny tu.