• do 24 października  2018 r. – złożenie deklaracji wyboru opiekuna na studiach 2. stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR)
  • do 15 listopada 2018 r. – zgłoszenie wyboru opiekuna i tematu pracy inżynierskiej na studiach wieczorowych (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PJUM)
  • od 24 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. – wakacje zimowe
  • 2 stycznia  2019 r. – zajęcia według planu poniedziałkowego
  • do 10 stycznia 2019 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR)
  • 26 stycznia 2019 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 28 stycznia 2019 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej
  • 28 stycznia 2019 r. – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019 → tutaj