TERMINY zaktualizowane 19 maja 2020 r.

 • do 22 maja 2020 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 28 maja, zatwierdzenie tematu przez kierownika specjalności (kierunku) do 5 czerwca.
 • od 27 do 31 maja 2020 r. – składanie deklaracji wyboru instytutu dyplomującego (studenci 5.semestru specjalności EIK, EIM i RTM), wyniki – 2 czerwca 2020 r.
 • 29 maja 2020 r. – (wirtualne) spotkania studentów semestru z kierownikami specjalności na kierunkach Elektronika (12:15…13:00) i Telekomunikacja (16:00…17:00)
 • 26 maja…3 czerwca 2020 r. – składanie przez studentów 4 semestru deklaracji wyboru specjalności (wyniki – 5 czerwca 2020 r.)
 • od  4 do 16 czerwca 2020 r. – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM); zasady deklarowania ->      decyzje – 19 czerwca
 • 17 czerwca 2020 r. i 1 września 2020 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2 (??)
 • 10 września 2020 r. (godz. 15:30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)     *)
 • 15 września 2020 r. godz. 15:30 – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE)                     *),
 • 20 września 2020 r. – ostatni dzień deklarowania przedmiotów na sem. 20Z
 • 21 września 2020 r.  – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 w sali 116

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jeszcze nie został opublikowany.

*) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW (26/2020 r.)

 • [….] 1. Terminy złożenia prac dyplomowych, które przypadają w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ulegają przedłużenia do dani przypadającego dwa tygodnie od dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania Uczelni.
 1. Termin złożenia pracy dyplomowej może dodatkowo zostać przedłużony przez dziekana na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 r. […]