TERMINY  (aktualizacja 2 listopada 2021 r.)

 • 4.10.2021 (poniedziałek) pierwszy dzień zajęć w sem. 21Z
 • do 15 listopada 2021 r. przekazanie do sekretariatu dydaktycznego deklaracji wyboru opiekuna pracy dyplomowej magisterskiej
 • od … do … ……….. 2021 r. – składanie deklaracji wyboru instytutu dyplomującego (studenci 5. semestru)
 • od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. – ferie zimowe
 • od … do … ………. 2022 r. – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. Semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM), decyzje – ….. 2022 r. – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych->
 • do 17 stycznia 2022 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR w sem. 21Z)
 • 2 lutego 2022 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 2 lutego 2022 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
 • 2 lutego 2022 r. (do godz. 15.30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EBDE)
 • 15 lutego 2022 r. (do godz. 15.30) – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE)
 • … lutego 2022 r. – rejestracja na kolejny semestr
 • 23 lutego 2022 r. – pierwszy dzień zajęć semestru 22L

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022 jest dostępny tu.