TERMINY  (-> informacje wydziałowe)

  • do 15 marca 2021 r.  wybór promotora pracy magisterskiej  (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR),
  • od 2.04.2021 r. do 06.04.2021 r. – ferie wiosenne,
  • do 25 maja 2021 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 31 maja 2021 r. ,
  • 17-30.06.2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna,
  • 17.06.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
  • 3.09.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
  • 3-16.09.2021 r. – jesienna sesja egzaminacyjna,
  • 10.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI, EBDE lub EPDM),
  • 16.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE),
  • 17.09.2021 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny tu.