• do 22 października 2019 r. – deklarowanie wyboru promotora pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów IRTM, którzy zadeklarowali PPMGR), 
  • od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. – ferie zimowe
  • ok. 7 -19 stycznia 2020 r. *) – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM); zasady deklarowania ->
  • do 10 stycznia 2020 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 16 stycznia
  • 1 lutego 2020 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej; plan sesji
  • 1 lutego 2020 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 1 lutego 2020 r. – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)
  • 14 lutego 2020 r. – ostatni dzień deklarowania przedmiotów na sem. 20L
  • 14 lutego 2020 r. – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE), uwaga – w poprzednich latach obowiązywał termin 1 marca
  • ok. 18 lutego 2020 r. *) – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 w sali 116 (studenci studiów wieczorowych: od 15:30 do 17:00 w pok. 424)

*) – konkretne terminy zostaną określone przez Dziekana WEiTI i zaktualizowane w tym wykazie

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 → tutaj