TERMINY  (-> informacje wydziałowe)

  • od 3 do 28 sierpnia – rejestracja kandydatów na studia 2. stopnia
  • 10 września 2020 r. (godz. 15:30) – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej wg Harmonogramu roku akademickiego (Zarz. Rektora PW 25/2019 ),   dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE;     *)
  • 15 września 2020 r. godz. 15:30 – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej wg Regulaminu studiów PW, dotyczy to studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE;          *),
  • 18 września – rozliczenie semestru 20L i ustalenie wstępnych decyzji rejestracyjnych (USOS)
  • 20 września 2020 r. – ostatni dzień deklarowania przedmiotów na sem. 20Z     -> zasady
  • 21 września 2020 r.  – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 (tradycyjnie w sali 116, ale w tym semestrze najprawdopodobniej przez MSTeams) –
  • od 30 września 2020 r. – uzupełniające zapisy na przedmioty -> zasady
  •   2 października 2020 r. – pierwszy dzień zajęc roku akademickiego 2020/2021
  • 14 października 2020 r. – przesunięte terminy składania prac dyplomowych *)

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny tu.

*) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW (26/2020 r.)

  • [….] 1. Terminy złożenia prac dyplomowych, które przypadają w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ulegają przedłużenia do dnia przypadającego dwa tygodnie od dnia zakończenia ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Oznacza to, że obecnie obowiązujące terminy w obu przypadkach to

14 października 2020 r.,

z wyjątkiem studentów studiów 1. stopnia, którzy biorą udział w rekrutacji na studia 2. stopnia na WEiTI w sem. 20Z; w ich przypadku – prace powinny być złożone do 14 września włącznie.