• od 2 do 18 stycznia 2019 r. wybór opiekunów i tematów prac dyplomowych inżynierskich (studenci 5. semestru, których instytutem dyplomującym jest IRTM); zasady deklarowania ->
  • do 10 stycznia 2019 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR)
  • 26 stycznia 2019 r. – uczelniany egzamin z języków obcych na poziomie B2
  • 28 stycznia 2019 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej
  • 28 stycznia 2019 r. – termin złożenia pracy dyplomowej inżynierskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI lub EPDM lub EBDE)
  • 12 lutego 2019 r. – rejestracja na kolejny semestr – wyjaśnienia o 10:00 w sali 116 (studenci studiów wieczorowych: od 15:30 do 17:00 w pok. 424)
  • 18 lutego 2019 r. – pierwszy dzień semestru letniego (19L)
  • 1 marca 2019 r. – termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE)

Harmonogram roku akademickiego 2018/2019 → tutaj