TERMINY  (-> informacje wydziałowe)

 • 8 – 18 grudnia 2020 r. – składanie deklaracji wyboru instytutu dyplomującego przez studentów w portalu USOS-Web (studenci 5. semestru specjalności EIK, EIM, RTM), wyniki – 22 grudnia 2020 r
 • od 12.2020 r. do 06.01.2021 r. – ferie zimowe
 • 7 stycznia – 22 stycznia 2021 r. – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych inżynierskich; decyzje 25 stycznia br.
 • do 14 stycznia 2021 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 16 stycznia 2021 r.
 • 30.01.2021 r. – początek zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 30.01.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
 • 30.01.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI, EBDE lub EPDM)
 • 12.02.2021 r. – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 12.02.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE)
 • 13.02.2021 r. (sobota) – początek okresu rejestracyjnego
 • 14.02.2021 r. – ostatni dzień zapisów na przedmioty w sem. 21L
 • 15 lutego 2021 r. – wstępne decyzje rejestracyjne, w portalu USOS-Web na indywidualnych kontach studentów
 • do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny 15:00 – przesyłanie wyjaśnień na adres mailowy wyjasnienia@elka.pw.edu.pl przez studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,  semestry 1-5;
 • 16 lutego 2021 r. do godziny 10:00 – przesyłanie wyjaśnień na adres mailowy Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauczania dr inż. Andrzeja Buchowicza:  A.Buchowicz@ire.pw.edu.pl przez studentów studiów pierwszego stopnia, semestrów 6, 7 i 8 oraz studentów studiów drugiego stopnia
 • 17 lutego 2021 r. (środa, od godz. 10:00) – egzaminy komisyjne
 • 20 lutego 2021 r. – początek semestru letniego, początek zajęć semestru 21L

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny tu.