TERMINY

 • do 15 marca 2021 r.  wybór promotora pracy magisterskiej  (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR),
 • od 2.04.2021 r. do 06.04.2021 r. – ferie wiosenne,
 • (studenci 5. sem.): od 10 do 23 maja – wybór instytutu dyplomującego->
 • (studenci 4. sem. kier. Telekomunikacja, Inżynieria Biomedyczna i Elektronika): od 13 do 30 maja – wybór specjalności->
 • do 25 maja 2021 r. ustalenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali PPMGR), wpisanie tematu do bazy elkaDyplom – do 31 maja 2021 r. ,
 • (studenci 5. sem.): od 26 maja  do 16 czerwca – wybór promotorów i tematów prac dyplomowych->
 • 17-30.06.2021 r. – letnia sesja egzaminacyjna,
 • 17.06.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
 • 3.09.2021 r. – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2,
 • 3-16.09.2021 r. – jesienna sesja egzaminacyjna,
 • 10.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EPDI, EBDE lub EPDM),
 • 16.09.2021 r. – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia (dotyczy studentów, którzy zadeklarowali EDYM lub EMDE),
 • 17.09.2021 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego

Zasady składania prac dyplomowych i przygotowania do egzaminu dyplomowego —>

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny tu.