Informacje ogólne

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych jest jednym z 6 instytutów działających na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Zajmujemy się badaniami naukowymi, wdrożeniami i dydaktyką w zakresie :

  • technik wykorzystujących fale radiowe,
  • multimediów,
  • zastosowań elektroniki i informatyki w medycynie i fizyce jądrowej.

Instytut powstał w 1970 roku jako Instytut Radioelektroniki (obecna nazwa obowiązuje od 2015 r.). Pierwszym Dyrektorem IR PW był prof. Stanisław Ryżko (1910-1974), jeden z ojców polskiej radiotechniki. Od pierwszych dni Instytutu minęło już prawie 50-lat – kawał naszej Historii ….. (zachęcamy do poczytania)

W Instytucie jest zatrudnionych ponad 80 osób, w tym 18 profesorów i doktorów habilitowanych. Nasze sukcesy zawdzięczamy również doktorantom, wielu współpracownikom i naszym studentom. Szczególnie cenimy sobie owocną współpracę z emerytowanymi pracownikami instytutu. Wielopokoleniowość naszych zespołów badawczych jest ich istotnym atutem (na seminariach spotykają się osoby, których daty urodzenia różnią się nawet o 75 lat).

Obecnie bierzemy udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych oraz w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podejmujemy się również prac finansowanych przez różne podmioty gospodarcze i administracyjne.

Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach studiów w ponad 120 różnych przedmiotach w ciągu każdego roku akademickiego. Co roku w Instytucie powstaje ponad 80 prac inżynierskich i ponad 50 magisterskich. Nasi pracownicy (i doktoranci) regularnie uzyskują nagrody Złotej Kredy przyznawane przez studentów Wydziału najlepszym dydaktykom.

W Instytucie działa 5 zakładów: