O Zakładzie

Profil działalności Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej obejmuje dwie podstawowe dziedziny – szeroko pojętą Inżynierię Biomedyczną oraz techniki jądrowe, które w wielu zastosowaniach są ze sobą ściśle powiązane.

Badania naukowe oraz dydaktyka związane z Inżynierią Biomedyczną obejmują szeroką gamę tematów i integrują zaawansowaną elektronikę i systemy informatyczne z elementarną wiedzą medyczną. Badania naukowe w Zakładzie skupiają się wokół następujących zagadnień:

 • medycyna nuklearna;
 • ilościowe badania tomograficzne;
 • dynamiczne badania tomograficzne;
 • tomografia procesowa;
 • tomografia rezonansu magnetycznego;
 • radiografia analogowa i cyfrowa;
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów medycznych;
 • metodologia i aparatura do EEG, EMG, EKG, EKG wysokiej rozdzielczości;
 • zastosowania medyczne technik izotopowych;
 • akceleratory biomedyczne.

W zakresie technik jądrowych badania naukowe i dydaktyka obejmują:

 • aparaturę i oprogramowanie dla eksperymentów fizyki wysokich energii,
 • techniki detekcji promieniowania jonizującego,
 • spektrometrię promieniowania jonizującego.

Kierownictwo

Struktura

W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej utworzono następujące pracownie dostosowując je do aktualnego profilu naukowego: