W tym miejscu publikowana jest informacja o seminariach organizowanych przez zakład.

https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Seminarium_2021Z-1.pdf