Pracownia Detekcji i Spektrometrii

Główne obszary działalności

  • Konstrukcja detektorów i systemów odczytu danych dla eksperymentów fizyki wysokich energii
  • Zastosowania metod typu „soft-computing” w przetwarzaniu i analizie danych eksperymentalnych
  • Konstrukcja systemów nadzoru pacjentów typu “wearables”
  • Analiza danych w genomice i proteomice
  • Elektrokardiografia
  • Systemy rentgenowskie w medycynie i przemyśle
  • Tomografia optyczna (dyfuzyjna i koherencyjna)
  • Konstrukcja elementów systemów sterowania przemysłowego (CC-Link)
  • Urządzenia IoT w domowej opiece medycznej

Skład osobowy


prof. dr. hab. inż. Krzysztof Zaremba
kierownik pracowni


prof. dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. PW


dr inż. Grzegorz Domański


dr inż. Bogumił Konarzewski


dr inż. Robert Kurjata


prof. dr hab. inż. Zdzisław Pawłowski
nasz Mistrz, obecnie na emeryturze


dr inż. Tymon Rubel


dr inż. Marcin Ziembicki


dr inż Andrzej Rychter

mgr inż. Krzysztof Dygnarowicz