Prace naukowe Pracowni Detekcji i Spektrometrii

Fizyka wysokich energii

Fizyka wysokich energii Pracownia Detekcji i Spektrometrii współpracuje z ośrodkami na całym świecie przy realizacji znaczących ekaperymentów fizyki wysokich energii. Do najważniejszych należy zaliczyć – eksperymenty COMPASS oraz LHCb w CERN, eksperyment T2K w Japonii czy też ICARUS w Gran Sasso. W ramach tych eksperymentów zespół angażuje się w różnorodne zadania badawcze – począwszy od […]

Genomika, transkryptomika i proteomika

Genomika, transkryptomika i proteomika Prace nad rozwojem metod przetwarzania, analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z wielkoskalowych technik pomiarowych biologii molekularnej, w tym: mikromacierzy DNA, spektrometrii mas i sekwencjonowania DNA