Genomika, transkryptomika i proteomika

06lut, 2019

Genomika, transkryptomika i proteomika

Prace nad rozwojem metod przetwarzania, analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z wielkoskalowych technik pomiarowych biologii molekularnej, w tym: mikromacierzy DNA, spektrometrii mas i sekwencjonowania DNA

Analiza danych w genetyce

Podstawowym narzędziem genomiki są mikromacierze DNA.

Badania:

  • badanie różnic ekspresji genów w trzech odmianach choroby refluksowej: nienadżerkowej, nadżerkowej i przełyku Barreta (zamiana komórek błony śluzowej przełyku na komórki typowe dla błony śluzowej żołądka).
  • badania różnic ekspresji genów w odmianach raka jajnika

Analiza danych w proteomice

Podstawowym narzędziem proteomki jest obecnie spektrometria masowa, połączona z chromatografią cieczową.


Przykłady badań:

  • badania białek w trzech odmianach choroby refluksowej
  • poszukiwanie markerów mukowiscydozy