Widok arytystyczny detektora Hyper-Kamiokande

Projekt Hyper-Kamiokande

Projekt Hyper-Kamiokande, w którego powstanie zaangażowany jest nasz Instytut będzie największym na świecie sztucznym podziemnym zbiornikiem wodnym a jednocześnie ultraczułym detektorem promieniowania Cherekova. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do obejrzenia filmu przybliżającego cele eksperymentu.

Czytaj więcej

Projekt NERW2 PW

W Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej realizowane jest  zadanie 5 projektu pn. „NERW2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – […]

Czytaj więcej

Tomografia procesowa

Tomografia procesowa Tomografia procesowa służy do dwu- lub trójwymiarowego obrazowania procesów zachodzących na przykład wewnątrz rurociągów lub reaktorów. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie uzyskać informacje właściwie nie dostępne innymi metodami (np. analiza płynących rurociągiem […]

Czytaj więcej

Tomograf pojemnościowy ET-2

Tomograf pojemnościowy ET-2 Elektryczna Tomografia Procesowa jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia pomiar, wizualizację i analizę rozkładu przestrzennego rezystancji lub pojemności wewnątrz odpowiednio skonstruowanej sondy pomiarowej. Opracowany w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, Elektryczny Tomograf ET1 […]

Czytaj więcej

System PCTOMO

System PCTOMO System PCTOMO służy do wszechstronnej analizy obrazów tomograficznych. Prezentacja MPR (Multiplanar reconstruction) Przekrój osiowy (axial) Rekonstrukcja 3D powierzchni czaszki

Czytaj więcej

System NMS

System NMS NMS to komputerowy system do akwizycji, wizualizacji i analizy obrazów dla medycyny nuklearnej. Stworzony kilka lat temu system znalazł zastosowanie w wielu klinikach i szpitalach na terenie całego kraju. W 1993 roku za […]

Czytaj więcej

Fizyka wysokich energii

Fizyka wysokich energii Pracownia Detekcji i Spektrometrii współpracuje z ośrodkami na całym świecie przy realizacji znaczących ekaperymentów fizyki wysokich energii. Do najważniejszych należy zaliczyć – eksperymenty COMPASS oraz LHCb w CERN, eksperyment T2K w Japonii […]

Czytaj więcej

Genomika, transkryptomika i proteomika

Genomika, transkryptomika i proteomika Prace nad rozwojem metod przetwarzania, analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z wielkoskalowych technik pomiarowych biologii molekularnej, w tym: mikromacierzy DNA, spektrometrii mas i sekwencjonowania DNA

Czytaj więcej

Projekt NERW PW

W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej IRiTM WEiTI PW realizowane jest  zadanie nr 15 w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III […]

Czytaj więcej