Projekt Hyper-Kamiokande

Widok arytystyczny detektora Hyper-Kamiokande
25maj, 2021

Projekt Hyper-Kamiokande (HK) będzie następną generacją wielkoskalowych wodnych detektorów Czerenkowa. Według projektu będzie o rząd wielkości większy niż jego poprzednik, Super-Kamiokande (SK), z optymalną konstrukcją składającą się z dwóch zbiorników wyposażonych w detektory światła o bardzo wysokiej czułości. W pierwszym etapie powstanie pierwszy z dwóch zbiorników (74 m średnicy, 60 m wysokości – 258 Mt wody), a prace nad jego powstaniem zostały zainaugurowane tradycyjną japońską ceremonią “Groundbreaking” 28 maja 2021 roku. Planowane rozpoczęcie zbierania danych to rok 2027.

Detektor Hyper-Kamiokande jest zarówno „mikroskopem” używanym do obserwacji cząstek elementarnych, jak i „teleskopem” do obserwacji Słońca i supernowych przy użyciu neutrin. Projekt Hyper-Kamiokande ma niezwykle bogate portfolio fizyki, które obejmuje badanie naruszenia symetrii CP w sektorze leptonowym i parametrów mieszania neutrin po rozpad protonów, badanie neutrin atmosferycznych oraz neutrin pochodzenia astronomicznego (w tym supernowe). Jest wspierany zarówno przez społeczność fizyki wysokich energii (HEP), jak i społeczność astrofizyki z ponad dwudziestu krajów.

W pracach nad konstrukcją Hyper-Kamiokande bierze udział interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników dwóch zakładów – Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej oraz Zakładu Inżynierii Multimediów. Prace obejmują między innymi konstrukcję elektroniki detektora, badanie właściwości fotopowielaczy, przetwarzanie i kompresję danych cyfrowych wraz z implementacją tych algorytmów w strukturach programowalnych. Nasze zaangażowanie obejmuje także istniejący już kompleks detektorów bliskich (ND280), który zostanie rozbudowany na potrzeby eksperymentu HK oraz konstrukcję detektora pośredniego (IWCD). Zespół z chęcią nawiąże szerszą współpracę – jeśli są Państwo zainteresowani jej nawiązaniem zapraszamy do kontaktu z dr. inż. Marcinem Ziembickim.