Kategoria: ZEJIM – Informacje

Widok arytystyczny detektora Hyper-Kamiokande

Projekt Hyper-Kamiokande

Projekt Hyper-Kamiokande, w którego powstanie zaangażowany jest nasz Instytut będzie największym na świecie sztucznym podziemnym zbiornikiem wodnym a jednocześnie ultraczułym detektorem promieniowania Cherekova. Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do obejrzenia filmu przybliżającego cele eksperymentu.

Czytaj więcej

Projekt NERW2 PW

W Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej realizowane jest  zadanie 5 projektu pn. „NERW2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – […]

Czytaj więcej

Projekt NERW PW

W Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej IRiTM WEiTI PW realizowane jest  zadanie nr 15 w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III […]

Czytaj więcej