Praca magisterska – wybór opiekuna

Wyboru opiekuna dokonują studenci, którzy zadeklarowali przedmiot PPMGR (Pracownia problemowa magisterska), typowo na 2. semestrze studiów magisterskich (s2).

(Uwaga:   studenci kontynuujący specjalność S1 na studiach S2 są na ogół rejestrowani od razu na 2. semestr).

Poniżej podane zasady i terminy obowiązują studentów IRTM (grupa 401 w USOS) w sem. 20L:

  • Do 18 marca br. należy dokonać wyboru opiekuna naukowego składając w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW (p.424) DEKLARACJĘ WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ (deklaracja wyboru opiekuna mag)

Deklaracja powinna być podpisana przez studenta i opiekuna.

W przypadku studentów kontynuujących specjalność – brak zgłoszenia będzie  uważany za przedłużenie opieki sprawowanej w czasie wykonywania pracy inżynierskiej przez tego samego nauczyciela akademickiego.

  • W kolejnych tygodniach powinni Państwo zapoznać się z tematyką prac wykonywanych przez opiekuna, przeprowadzić odpowiednie studia literaturowe i ewentualne badania wstępne, tak by do 22 maja 2020 r. został ustalony temat pracy magisterskiej (wraz z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi zakresu i zakładanych metod realizacji pracy).
  • Warunkiem zaliczenia PPMGR (z oceną proponowaną przez opiekuna i zaakceptowaną przez Kierownika Zakładu) jest wpisanie tematu (wraz z krótkim opisem) do bazy elkaDyplom w terminie do 28 maja 2020 r. (wpisu tego powinien dokonać opiekun pracy) oraz zatwierdzenie tematu przez kierownika Specjalności.