Praca magisterska – wybór opiekuna

Wyboru tematu i promotora pracy dyplomowej magisterskie dokonują studenci, którzy zadeklarowali przedmiot PPMGR (Pracownia problemowa magisterska), typowo na drugim semestrze studiów magisterskich (Uwaga: studenci kontynuujący specjalność ze studiów inżynierskich na studiach magisterskich są na ogół rejestrowani od razu na 2. semestr). Procedura wyboru tematu i promotora pracy dyplomowej magisterskiej została opisana na stronie internetowej Wydziału Elektronik i Technik Informacyjnych

Przedmiot PPMGR może być zaliczony tylko studentom, którzy wybrali temat i promotora pracy dyplomowej  – wybór musi być zatwierdzony w systemie USOS APD. Końcowa ocena z tego przedmiotu jest wystawiana przez promotora pracy dyplomowej.