Praca magisterska – wybór opiekuna

Wyboru opiekuna dokonują studenci, którzy zadeklarowali przedmiot PPMGR (Pracownia problemowa magisterska), typowo na drugim semestrze studiów magisterskich.

(Uwaga:   studenci kontynuujący specjalność ze studiów inżynierskich na studiach magisterskich są na ogół rejestrowani od razu na 2. semestr).

Poniżej podane zasady i terminy obowiązują studentów IRTM w sem. 21L:

  • Do 15 marca br. należy potwierdzić dokonanie wyboru opiekuna naukowego (promotora przyszłej pracy magisterskiej) przesyłając do sekretariatu dydaktycznego Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW na adres sekretariat.dydaktyczny@ire.pw.edu.pl

DEKLARACJĘ WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Deklaracja powinna być podpisana przez studenta i opiekuna. Ponieważ w obecnej sytuacji uzyskanie podpisu opiekuna na egzemplarzu deklaracji może nie być możliwe (lub jest co najmniej istotnie utrudnione) wystarczy załączenie do deklaracji wiadomości od opiekuna potwierdzającej gotowość do podjęcia się roli promotora.

W przypadku studentów kontynuujących specjalność – brak zgłoszenia będzie  uważany za przedłużenie opieki sprawowanej w czasie wykonywania pracy inżynierskiej przez tego samego nauczyciela akademickiego.

  • W czasie obecnego semestru powinni Państwo zapoznać się z tematyką prac wykonywanych przez opiekuna (utrzymując z opiekunem regularny kontakt zdalny), przeprowadzić odpowiednie studia literaturowe i ewentualne badania wstępne, tak by do 25 maja 2021 r. został ustalony temat pracy magisterskiej (wraz z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi zakresu i zakładanych metod realizacji pracy).
  • Warunkiem zaliczenia PPMGR (z oceną proponowaną przez opiekuna i zaakceptowaną przez Kierownika Zakładu) jest wpisanie tematu (wraz z krótkim opisem) do bazy elkaDyplom w terminie do 31 maja 2021 r. (wpisu tego powinien dokonać opiekun pracy) oraz zatwierdzenie tematu przez kierownika Specjalności.

Różne informacje dotyczące dyplomowania w IRTM znajdą Państwo na stronie https://www.ire.pw.edu.pl/dydaktyka/dyplomowanie/