Praca magisterska – wybór opiekuna

Wyboru opiekuna dokonują studenci, którzy zadeklarowali przedmiot PPMGR (Pracownia problemowa magisterska), typowo na drugim semestrze studiów magisterskich.

(Uwaga:   studenci kontynuujący specjalność ze studiów inżynierskich na studiach magisterskich są na ogół rejestrowani od razu na 2. semestr).

Poniżej podane zasady i terminy obowiązują studentów IRTM w sem. 22L:

  • Do 11 kwietnia 2022 r. należy potwierdzić dokonanie wyboru opiekuna naukowego (promotora przyszłej pracy magisterskiej) przesyłając do sekretariatu dydaktycznego Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW na adres sekretariat.dydaktyczny.irtm@pw.edu.pl

DEKLARACJĘ WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Deklaracja powinna być podpisana przez studenta i opiekuna. Jeśli uzyskanie podpisu opiekuna na egzemplarzu deklaracji nie będzie możliwe należy dołączyć do deklaracji wiadomość od opiekuna pracy potwierdzającej jego gotowość do podjęcia się roli promotora.

W przypadku studentów kontynuujących specjalność – brak zgłoszenia będzie  uważany za przedłużenie opieki sprawowanej w czasie wykonywania pracy inżynierskiej przez tego samego nauczyciela akademickiego.

  • W czasie obecnego semestru powinni Państwo zapoznać się z tematyką prac wykonywanych przez opiekuna, przeprowadzić odpowiednie studia literaturowe i ewentualne badania wstępne, tak by do 30 maja 2022 r. został ustalony temat pracy magisterskiej (wraz z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi zakresu i zakładanych metod realizacji pracy).
  • Warunkiem zaliczenia PPMGR jest przesłanie do 30 maja 2022 r.  na adres  sekretariat.dydaktyczny.irtm@pw.edu.pl  tematu pracy z  krótkim opisem oraz oceną proponowaną przez opiekuna i zaakceptowaną przez Kierownika Zakładu. Ponadto wymagane jest zatwierdzenie tematu przez kierownika Specjalności.

Różne informacje dotyczące dyplomowania w IRTM znajdą Państwo na stronie https://www.ire.pw.edu.pl/dydaktyka/dyplomowanie/