Seminaria naukowe

Okolicznościowe seminarium instytutowe w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pod patronatem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby

“Nowe medium w nowej rzeczywistości – łączność radiowa w Polsce w 20-leciu międzywojennym”,  14 listopada 2018 r. o godzinie 14:15 w gmachu WEiTI w sali 229.

Prelegenci:
dr inż. Paweł Bajurko (Politechnika Warszawska)
mgr inż. Tomasz Miś (Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza)
mgr Krzysztof Sagan (Polskie Radio i portal radiopolska.pl)

Zakładowe seminaria naukowe