Jednostki administracyjno-finansowe

Sekretariat Instytutu (pok. 422)

Anna Smenda
telefon +48(22)234 7742, +48(22)8253929
e-mail: anna.smenda@pw.edu.pl

Marta Rudnicka
telefon +48(22)234 7233
e-mail: marta.rudnicka@pw.edu.pl

Sekretariat naukowy (pok. 426)

mgr Karolina Bąk
telefon +48(22)234 5367
e-mail: karolina.bak@pw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny (pok. 424)

mgr Monika Feluś
telefon +48(22)234 7696,+48(22)8255248
e-mail: monika.felus@pw.edu.pl

Izabela Dudek
telefon +48(22)234 7829,+48(22)8255248
e-mail: izabela.dudek@pw.edu.pl

Dział Finansowy (pok. 421)

mgr Aleksandra Jefimowicz
telefon +48(22)234 7645
e-mail: aleksandra.jefimowicz@pw.edu.pl

Beata Rosłon
telefon +48(22)234 6089
e-mail:beata.roslon@pw.edu.pl

mgr Zdzisława Fenikowska
telefon +48(22)234 7743
e-mail: zdzislawa.fenikowska@pw.edu.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy (pok. 419)

Andrzej Laskowski
telefon +48(22)234 7627
e-mail: andrzej.laskowski@pw.edu.pl

Sekretariat ZEJiM (pok. 66)

Joanna Witkowska (wt. – czw.)
telefon +48(22)234 7955,+48(22)8251363
e-mail: joanna.witkowska@pw.edu.pl