Jednostki administracyjno-finansowe

Sekretariat Instytutu (pok. 422)

Anna Tratkiewicz (pon. wt. czw.)
telefon +48(22)234 7233, +48(22)8253929
e-mail: A.Tratkiewicz@ire.pw.edu.pl

Anna Smenda
telefon +48(22)234 7742, +48(22)8253929
e-mail: A.Smenda@ire.pw.edu.pl

Sekretariat naukowy (pok. 426)

Anna Noińska
telefon +48(22)234 5367
e-mail: A.Noinska@ire.pw.edu.pl

Sekretariat dydaktyczny (pok. 424)

mgr Monika Feluś
telefon +48(22)234 7696,+48(22)8255248
e-mail: M.Felus@ire.pw.edu.pl

Izabela Dudek
telefon +48(22)234 7829,+48(22)8255248
e-mail: I.Dudek@ire.pw.edu.pl

Dział Finansowy (pok. 421)

mgr Aleksandra Jefimowicz
telefon +48(22)234 7645
e-mail: A.Jefimowicz@ire.pw.edu.pl

Janina Nowak
telefon +48(22)234 7743
e-mail: J.Nowak@ire.pw.edu.pl

Beata Rosłon
telefon +48(22)234 6089
e-mail: B.Roslon@ire.pw.edu.pl

mgr Zdzisława Fenikowska
telefon +48(22)234 7743
e-mail: Z.Fenikowska@ire.pw.edu.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy (pok. 419)

Andrzej Laskowski
telefon +48(22)234 7627
e-mail: a.laskowski@ire.pw.edu.pl

Biblioteka Instytutu (pok. 557)

Biblioteka w stanie likwidacji – informacje w sekretariacie dydaktycznym

Sekretariat ZEJiM (pok. 66)

Joanna Witkowska (wt. – czw.)
telefon +48(22)234 7955,+48(22)8251363
e-mail: J.Witkowska@ire.pw.edu.pl