Praca inżynierska – wybór tematu i promotora

Wybór tematu i promotora pracy dyplomowej inżynierskiej

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

Ogólne zasady wyboru opiekunów i tematów zostały podane na http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Ustalenia3

W przypadku studentek i studentów specjalności EIK, EIM i RTM wybór tematu i opiekuna poprzedzony jest etapem przydziału instytutu dyplomującego. Przydziału dokonuje, na podstawie Państwa preferencji Prodziekan ds. Kształcenia WEITI dr Daniel Paczesny (deklaracje w systemie USOSWeb do 31 maja, decyzja – 2 czerwca).

Etapy wyboru (wersja pełna):

  • w przypadku dalszego ograniczenia obecności studentów na WEiTI – zostanie wprowadzony tryb uproszczony – bez dokumentacji “papierowej”

A) Pobranie formularzy deklaracji wyboru promotora i tematu

Formularze deklaracji są dostępne w  Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW  (pok. 424),  proszę zgłaszać się w czerwcu w godzinach pracy sekretariatu lub pobrać formularz  stąd. Każdy z Państwa powinien pobrać (i złożyć) 3 deklaracje.

B) Kontakt z potencjalnymi promotorami pracy dyplomowej

Wstępne informacje o tematach (w tym zakresach prac i warunkach wykonania) znajdą Państwo w bazie elkaDyplom  http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom. (Wszyscy studenci sem. 5. przypisani do IRTM powinni mieć dostęp do tej bazy, brak dostępu proszę zgłosić w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW – pok. 424 lub za pomoca poczty elektronicznej), 

Następnie należy skontaktować się osobiście z potencjalnymi promotorami (autorami interesujących tematów) w celu otrzymania dodatkowych informacji o temacie i zakresie pracy oraz uzyskania podpisu na deklaracji. (Bezpośredni kontakt pozwala uniknąć  nieporozumień dotyczących tematyki, zakresu i sposobu realizacji pracy.)  Podpisanie deklaracji przez nauczyciela akademickiego nie oznacza rezerwacji tematu dla danego studenta.

  • Ograniczenia dotyczące liczby nowych dyplomantów u poszczególnych nauczycieli akademickich z IRTM -> tutaj

C) Złożenie wypełnionych deklaracji w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW (p. 424) i wpisanie listy preferencji w bazie elkaDyplom

Na deklaracjach „papierowych” proszę zaznaczyć priorytety wyboru (1 – priorytet najwyższy). Przyjmowane będą jedynie deklaracje podpisane przez potencjalnego promotora – autora tematu. 

Elektroniczne przekazanie listy preferencji polega na oznaczeniu tematów, które biorą Państwo pod uwagę, liczbami wskazującymi priorytet wyboru (jak wyżej).

Deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie do 16 czerwca 2020 r. do godz. 15:30, możliwość  składania listy preferencji w bazie elkaDyplom  zostanie zablokowana 16 czerwca 2020 r. o godz. 23:59.

Warunkiem uwzględnienia Państwa preferencji jest zgodność deklaracji „papierowej” z elektroniczną.

W przypadku, gdy o jeden temat będzie się ubiegać 2 (lub więcej) chętnych, decyzja przydziału zostanie podjęta na podstawie dotychczasowych osiągnięć studenta.

W przypadku niezłożenia deklaracji temat i opiekun zostaną wybrane przez zastępcę Dyrektora IRTM PW ds. dydaktycznych.

D) Ogłoszenie decyzji –  19 czerwca 2020 r.

Życzymy dobrych wyborów.