Praca inżynierska – wybór tematu i opiekuna

Wybór tematu i opiekuna pracy dyplomowej inżynierskiej

w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

Terminy podane poniżej dla sem. 18Z proszę traktować jako przybliżone, zostaną one uściślone po wydaniu stosownej decyzji przez p. Prodziekana dr. Daniela Paczesnego.

Ogólne zasady wyboru opiekunów i tematów zostaną podane na http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Ustalenia

W przypadku studentek i studentów specjalności EIK, EIM i RTM wybór tematu i opiekuna poprzedzony jest etapem przydziału instytutu dyplomującego. Przydziału dokonuje, na podstawie Państwa preferencji, Prodziekan ds. Kształcenia WEITI dr Daniel Paczesny (na ogół ok. 20 grudnia). 

Etapy wyboru:

A) Pobranie formularzy deklaracji wyboru opiekuna i tematu

Formularze deklaracji są dostępne w  Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW  (pok. 424),  proszę zgłaszać się w styczniu w godzinach pracy sekretariatu. Każdy z Państwa powinien pobrać (i złożyć) 3 deklaracje.

B) Kontakt z potencjalnymi opiekunami pracy dyplomowej

Wstępne informacje o tematach (w tym zakresach prac i warunkach wykonania) znajdą Państwo w bazie elkaDyplom  http://neptun.elka.pw.edu.pl:8080/elkaDyplom. (Wszyscy studenci sem. 5. przypisani do IRTM powinni mieć dostęp do tej bazy, brak dostępu proszę zgłosić w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW   -pok. 424), 

Następnie należy skontaktować się osobiście z potencjalnymi opiekunami (autorami interesujących tematów) w celu otrzymania dodatkowych informacji o temacie i zakresie pracy oraz uzyskania podpisu na deklaracji. (Bezpośredni kontakt pozwala uniknąć  nieporozumień dotyczących tematyki, zakresu i sposobu realizacji pracy.)  Podpisanie deklaracji przez nauczyciela akademickiego nie oznacza rezerwacji tematu dla danego studenta.

  • Uwaga: Ograniczenia dotyczące liczby nowych dyplomantów u poszczególnych opiekunów z IRTM zostaną podane na tej stronie ok. 7 stycznia 2019 r.

C) Złożenie wypełnionych deklaracji w Sekretariacie Dydaktycznym IRTM PW (p. 424) i wpisanie listy preferencji w bazie elkaDyplom

Na deklaracjach „papierowych” proszę zaznaczyć priorytety wyboru (1 – priorytet najwyższy). Przyjmowane będą jedynie deklaracje podpisane przez potencjalnego opiekuna – autora tematu. 

Elektroniczne przekazanie listy preferencji polega na oznaczeniu tematów, które biorą Państwo pod uwagę, liczbami wskazującymi priorytet wyboru (jak wyżej).

Deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie do 18 stycznia 2017 r. do godz. 15:00, możliwość  składania listy preferencji w bazie elkaDyplom  zostanie zablokowana 18 stycznia 2019 r o godz. 23:59.

Warunkiem uwzględnienia Państwa preferencji jest zgodność deklaracji „papierowej” z elektroniczną. W przypadku, gdy o jeden temat będzie się ubiegać 2 (lub więcej) chętnych, decyzja przydziału zostanie podjęta na podstawie dotychczasowych osiągnięć studenta.

W przypadku niezłożenia deklaracji temat i opiekun zostaną wybrane przez zastępcę Dyrektora IRTM PW ds. dydaktycznych.

D) Ogłoszenie decyzji – ok 22 stycznia 2019 r.

Życzymy dobrych wyborów.