MISJA INSTYTUTU:

Definiując swoją misję, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych dostosowuje się do współczesnych potrzeb środowiska akademickiego, przemysłowego i społecznego. Naszymi celami są: zapewnienie kształcenia o istotnym znaczeniu społecznym; dążenie do doskonałości w badaniach naukowych oraz do prowadzenia projektów spełniających międzynarodowe standardy.

Instytut koncentruje się na dobrze zdefiniowanych obszarach badawczych: radioelektronice, multimediach, elektronice jądrowej i medycznej. Jest to dobrze postrzegane przez naszych studentów oraz partnerów krajowych i międzynarodowych.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze oceniani na wymagającym rynku pracy w Polsce i za granicą. Zawdzięczają to nie tylko wysokiemu poziomowi wiedzy i umiejętności związanych ze studiowanymi specjalnościami, ale także – kompetencjom interdyscyplinarnym i społecznym. Znajdują zatrudnienie między innymi w firmach telekomunikacyjnych, medialnych, informatycznych i medycznych, uzyskane umiejętności wykorzystują również prowadząc własną działalność gospodarczą. Można ich spotkać także w ośrodkach badawczo-rozwojowych i w administracji państwowej.

Naszą ambicją jest także wdrażanie nowej wiedzy naukowej w dobrą praktykę inżynierską. Zwłaszcza, że działalność Instytutu obejmuje cały proces rozwoju technologicznego, od innowacyjnych pomysłów po budowę prototypów i tworzenie specjalistycznego oprogramowania.

Szczególną rolę wspomagającą w naszym Instytucie i na Wydziale odgrywa Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Fundacja dofinansowuje stypendia inżynierskie i magisterskie, monitoruje i nagradza postępy młodych polskich badaczy, wzbogaca wyposażenie aparaturowe laboratoriów dydaktycznych. Jej hojne wsparcie pomaga nam stawić czoła społeczno-ekonomicznym przeszkodom i konkurować z możliwościami komercyjnymi, które czekają na młodych ludzi na otwartym rynku.