Złoty Krzyż Zasługi

dr inż. Karol Radecki

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Anna Tratkiewicz

Medal Komisji Edukacji Narodowej

prof. dr hab. inż. Janusz Marzec

Nagrody Rektora

Nagrody indywidualne III stopnia

dr hab inż. Piotr Bilski, prof. PW – osiągnięcia naukowe

dr inż Grzegorz Domański – osiągnięcia dydaktyczne

dr inż. Piotr Płoński – rozprawa doktorska

dr inż. Przemysław Korpas – rozprawa doktorska

Nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową

prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek

dr hab. inż. Bartłomiej Salski

dr inż. Paweł Kopyt

Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową

prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

dr inż. Andrzej Miękina

dr inż. Paweł Bajurko

(dyplomy: dr inż. Paweł Mazurek, mgr inż. Jakub Wagner)

Nagroda zespołowa I stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Józef Modelski

dr hab. inż. Bartłomiej Salski

mgr inż. Anna Czarnecka

„Złota Kreda”

mgr inż. Mateusz Krysicki