Medal Złoty za Długoletnią Służbę

dr inż. Andrzej Podgórski

Mirosław Lubiejewski

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr inż. Ewa Piątkowska-Janko

dr inż. Juliusz Modzelewski

Nagrody Rektora

Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt działalności

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka

Nagrody indywidualne II stopnia za rozprawy habilitacyjne

Dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak

Dr hab. inż. Waldemar Smolik

Dr hab. inż. Bartłomiej Salski

Złota Kreda“, przyznana przez Samorząd Studentów WEiTI PW

Dr inż. Tymon Rubel

Nagroda zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

dr hab. inż. Piotr Bilski

dr inż. Robert Łukaszewski

mgr inż. Adrian Bilski

Nagroda zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka

Dr inż. Marcin Lewandowski

Dr inż. Tadeusz Fidecki (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

Dr inż. Andrzej Brzoska (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie)

Dr hab. inż. Jan Żera