TBM (Techniki bezprzewodowe i multimedialne) – 1. stopnia

1. Prezentacja dla studentów 4. semestru kierunku Telekomunikacja (sem. 24L) ->

2. Wykaz (i konspekty) przedmiotów obieralnych i obowiązkowych specjalności TBM ->

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów 1. stopnia kierunku Telekomunikacja specjalności Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) ma rozszerzone kompetencje z zakresu wykorzystania transmisji radiowej w telekomunikacji (m.in. w sieciach komórkowych, bezprzewodowych i satelitarnych) oraz technik multimedialnych (w tym technik kształtowania dźwięku  i obrazu),  jest przygotowany do podejmowania zaawansowanych zadań w tym zakresie.

Wiedza i umiejętności w zakresie technik bezprzewodowych obejmują m.in.

  • wykorzystanie fal radiowych w systemach transmisyjnych, lokalizacyjnych i radiodyfuzyjnych, w tym w systemach Internetu Rzeczy (IoT)
  • oraz specyficzne zastosowania mikrofal.

Absolwent potrafi projektować i uruchamiać m.in. urządzenia radiowego toru transmisyjnego, a także tworzyć specjalizowane oprogramowanie (w tym – w systemach wbudowanych).

Wiedza i umiejętności w zakresie technik multimedialnych obejmują m.in.

  • cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych,
  • i zasady  projektowania systemów multimedialnych obejmujących kompresję danych,  rozpoznawanie obiektów, ukrywanie  informacji i indeksowanie treści.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu (i dobremu przygotowaniu informatycznemu) absolwenci odnoszą sukcesy również  w firmach niezwiązanych bezpośrednio z profilem dyplomowania.

Skondensowane informacje o przedmiotach specjalności TBM można znaleźć na naszym plakacie, a szczegółowe – w USOS.

4. Plan modelowy

Plan modelowy na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Telekomunikacja od roku 2019/2020 – z uwzględnieniem specjalności Techniki bezprzewodowe i multimedialne – można znaleźć na stronie:

https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Zalaczniki-i-formularze/Zalaczniki/Plany-modelowe-12/Telekomunikacja-od-roku-2019-2020-1