STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE – IRiTM

Koło Naukowe Aplikacji Mobilnych: opiekun dr inż. Krystian Ignasiak

https://www.knam.pl/

Koło Naukowe Elektroakustyki: opiekun dr inż. Agnieszka Paula Pietrzak

https://www.facebook.com/knelektroakustykipw

Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego: opiekun dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. PW

https://www.facebook.com/kn.mem.pw/