STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE – IRiTM

 

1.Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej: opiekun dr inż. K. Kurek

http://skik.pw.edu.pl/

2. Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej “LORAD”: opiekun dr inż. J. Kołakowski

http://lorad.ire.pw.edu.pl/

3. Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej “BIOMEDYCZNI”: opiekun dr inż. G. Domański

//www.ire.pw.edu.pl/biomedyczni/

4. Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego: opiekun dr hab. inż. B. Salski 

https://www.facebook.com/kn.mem.pw/

5. Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych: opiekun dr inż. P. Miazga