Radioelektronika

Radioelektronika łączy teoretyczne i praktyczne aspekty przesyłania i odbioru sygnałów radiowych. Badane i tworzone są systemy radiokomunikacyjne, systemy lokalizacji radiowej i radionawigacji pracujące w różnych zakresach częstotliwości (do teraherców) i pasmach pracy (od systemów wąskopasmowych do ultraszerokopasmowych) Ostatnio zwrócono szczególną uwagę na rekonfigurowalne i programowalne systemy radiowe, w tym inteligentne i konfigurowalne anteny.

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych, gotowych do użycia systemów i urządzeń radiowych, w tym różnego typu anten, wzmacniaczy mocy, modulatorów, a nawet całych modułów TR do systemów radarowych.

Specjalizujemy się również w badaniach fizycznych aspektów propagacji fal elektromagnetycznych i akustycznych. Zazwyczaj fale są wykorzystywane jako środek transmisji informacji, ale mogą być stosowane również do przekazywania energii. Stosowane są także w badaniach właściwości materiałów (w tym półprzewodników, ferroelektryków, grafenu, kompozytów itp.).

Zakład Techniki Subterahercowej

Zakład Radiokomunikacji i Radiolokacji

Multimedia

Prace Instytutu dotyczące tematu multimediów łączą różne obszary badań w dziedzinie technik obrazowych oraz dźwiękowych. Obejmują tematy kompresji, rozpoznawania obiektów w obrazach oraz przetwarzania cyfrowych sygnałów wizyjnych i pomiarowych. Obszar badań i nauczania obejmuje również prace z zakresu bezpieczeństwa mediów, tworzenia modeli trójwymiarowych, rzeczywistości rozszerzonej oraz nowatorskich aplikacji multimedialnych opartych na głębokich, splotowych i rekurencyjnych sieciach neuronowych.

Grupa elektroakustyczna w swoich badaniach i nauczaniu koncentruje się na zagadnieniach związanych z akustyką, elektroakustyką, projektowaniem systemów dźwiękowych, przetwarzaniem sygnałów fonicznych, różnymi aspektami percepcji dźwięku oraz ochroną przed hałasem i jego wpływem na ludzi.

Zakład Elektroakustyki

Zakład Inżynierii Multimediów

Elektronika jądrowa i medyczna

W zakresie elektroniki jądrowej Instytut uczestniczy, projektując i budując detektory oraz elektronikę front-end dla eksperymentów fizyki wysokich energii takich jak: COMPASS (CERN), T2K (Japonia) czy ICARUS (Włochy). Instytut bierze też udział w projektowaniu nowych eksperymentów neutrinowych New-PRISM i Hyper-K w Japonii.

W zakresie elektroniki medycznej istotnym obszarem badań i nauczania jest rozwój oprogramowania i sprzętu dla systemów wykorzystujących technikę rezonansu magnetycznego (MRI), w tym – opracowywanie nowych środków kontrastowych m.in. wykorzystujących technikę hiperpolaryzacji (DNP), przetwarzanie danych z badań neuroobrazowych MRI w tym czynnościowych i strukturalnych, prowadzenie prac związanych z badaniami populacyjnymi wykorzystującymi zaawansowane algorytmy eksploracji danych. Zajmujemy się także systemami akwizycji danych w medycznych urządzeniach obrazujących, rekonstrukcją i przetwarzaniem obrazów w szczególności w elektrycznej tomografii pojemnościowej oraz systemami informatycznymi w medycynie. Opracowujemy także nowe algorytmy przetwarzania danych dla potrzeb proteomiki.

Zakład Elektroniki Jądrowej i Medycznej