Seminaria dyplomowe

W instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych są prowadzone seminaria dyplomowe:

SDI.E (inżynierskie) pierwsze zajęcia 14 i 18 pazdziernika 2019 r.

SDM1.E (pierwsze magisterskie) pierwsze zajęcia 14 i 16 października 2019 r.

SDM2.E (drugie magisterskie) pierwsze zajęcia 14 i 16 października 2019 r.

a także dwa seminaria dla studentów wieczorowych: SDM i SD2M.

Seminaria dyplomowe są prowadzone w grupach tematycznych (SDM1 i SDM2 wspólnie), liczba grup zależy od liczby studentów zapisanych na seminaria w danym semestrze.

Uwaga:

  • Seminarium SDI powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pierwszej pracowni dyplomowej (PDI1) i równolegle z PDI2.
  • Seminarium SDM1 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni problemowej (PPMGR) i równolegle z pracownią magisterską (PDMGR).
  • Seminarium SDM2 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni magisterskiej (PPDGR) i równolegle z PDYM.

Zajęcia seminaryjne rozpoczynają się na ogół w drugim lub trzecim tygodniu semestru, podział na grupy i terminy publikowany jest na ogół w 7-9 dniu semestru.