Seminaria dyplomowe

W instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych są prowadzone seminaria dyplomowe:

SDI (inżynierskie) pierwsze zajęcia w semestrze 20Z  16 i/lub 19 października  br.

SDM1 (pierwsze magisterskie) pierwsze zajęcia w semestrze 20Z  22 października br.

SDM2 (drugie magisterskie) pierwsze zajęcia w semestrze 20Z  22 października br.

Seminaria dyplomowe są prowadzone w grupach tematycznych (SDM1 i SDM2 wspólnie), liczba grup zależy od liczby studentów zapisanych na seminaria w danym semestrze.

Uwaga:

  • Seminarium SDI powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pierwszej pracowni dyplomowej (PDI1) i równolegle z PDI2.
  • Seminarium SDM1 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni problemowej (PPMGR) i równolegle z pracownią magisterską (PDMGR).
  • Seminarium SDM2 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni magisterskiej (PPDGR) i równolegle z PDYM.

Zajęcia seminaryjne rozpoczynają się na ogół w drugim lub trzecim tygodniu semestru, podział na grupy i terminy publikowany jest na ogół w 8-11 dniu semestru.