Seminaria dyplomowe

W instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych są prowadzone seminaria dyplomowe:

SDI (inżynierskie) 

SDM1 (pierwsze magisterskie) 

SDM2 (drugie magisterskie) 

Pierwsze zajęcia w semestrze 22Z  – w trzecim tygodniu października (między 17 a 21) br.

Seminaria dyplomowe są prowadzone w grupach tematycznych (SDM1 i SDM2 wspólnie), liczba grup zależy od liczby studentów zapisanych na seminaria w danym semestrze. Podział na grupy seminaryjne zostanie opublikowany ok. 11 października (podział zamieszczany w USOS-ie ma charakter tymczasowy).

Uwaga:

  • Seminarium SDI powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pierwszej pracowni dyplomowej (PDI1) i równolegle z PDI2.
  • Seminarium SDM1 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni problemowej (PPMGR) i równolegle z pracownią magisterską (PDMGR).
  • Seminarium SDM2 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni magisterskiej (PPDGR) i równolegle z PDYM.

.