Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej praktyki są obowiązkowe. Wymiar czasowy praktyk obowiązkowych wynosi co najmniej 160 godzin, co odpowiada czterem tygodniom roboczym i spełnia wymagania standardów nauczania. 

Szczegółowe informacje o praktykach obowiązkowych znajdują się na stronie WEITI. Proszę się zapoznać.

Instytutowy opiekun praktyk powinien zatwierdzić miejsce odbywania i proponowany program praktyki (przed praktyką), a po zakończeniu praktyki uzyskać od studenta zaświadczenie o odbyciu praktyki i zaakceptować raport .

Pozostałe działania formalne związane z praktyką są dokonywane w pok. 119 GE.

Opiekunem praktyk w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych jest od 1 października 2018 r. :

  • dr inż. Piotr Bobiński, pok. 125, tel.  22 234 7637, p.bobinski@ire.pw.edu.pl