NERW2 PW – program studiów 2. stopnia Inżynieria Biomedyczna

W Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej realizowane jest  zadanie 5 projektu pn. „NERW2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Całkowita wartość projektu (PW): 36 254 351,27 zł. dofinansowanie projektu z UE: 35 166 720,73 zł.

Zadanie  5:

Modyfikacja studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna – dostosowanie programu studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju

Okres realizacji zadania: 1.10.2019 – 30.11.2022

Kierownik zadania: dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni

Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 620 400,00 zł

Cele zadania:

  • dostosowanie programu studiów II stopnia do programu studiów I stopnia,
  • wprowadzenie dwóch specjalności: „Aparatura i systemy elektromedyczne” i „Informatyka biomedyczna”,
  • zdefiniowanie treści modułów programowych na kierunku i w obu specjalnościach,
  • dostosowanie struktury programu kształcenia do potrzeb zmieniającego się otoczenia gospodarczego i społecznego,
  • zaangażowanie w proces przygotowywania programów kształcenia przedstawicieli pracodawców,
  • wprowadzenie zróżnicowanych technik dydaktycznych (zajęć projektowych).