ODZNACZENIA PRZYZNANE PRACOWNIKOM IRiTM W ROKU 2022

Brązowy Krzyż Zasługi

dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

dr hab. inż. Kajetana M. Snopek, prof. uczelni

Medal Komisji Edukacji Narodowej

dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni

dr inż. Grzegorz Domański

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW IRiTM PRZYZNANE PRZEZ JM REKTORA

Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe

dr inż. Daniel Gryglewski

dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni (z zespołem)

Nagroda I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne

Zespół w składzie:

prof. dr hab. Roman Z. Morawski

dr inż. Andrzej Miękina 

Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr inż. Andrzej Buchowicz

dr inż. Jacek Cichocki

dr inż. Konrad Godziszewski

dr inż. Krystian Ignasiak  (z zespołem)

Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak prof. uczelni (z zespołem)

Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż. Waldemar Smolik

prof. dr hab. Janusz Marzec

dr inż. Piotr Brzeski

dr inż. Robert Kurjata (z zespołem)

Nagroda III stopnia za osiągnięcia naukowe

dr inż. Agnieszka P. Pietrzak

Nagroda III stopnia za osiągnięcia naukowe  

dr inż. Vitomir Djaja-Jośko