Funkcjonowanie PW w czasie pandemii – aktualizacja

Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku.          Podstawowe informacje można znaleźć na stronie –>                     Zasady dotyczące kształcenia: Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym. Zajęcia w trybie zdalnym mogą być prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych. W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o realizacji […]

Zaktualizowaliśmy listę naszych przedmiotów

Lista przedmiotów prowadzonych przez IRTM jest dostępna tutaj.

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK

W dniach 9 i 10 października na Stadionie Politechniki Warszawskiej Syrenka będzie można poznać naukowe i pozanaukowe pasje naszych studentów. Wydarzenie przebiega pod hasłem „Konik w gwiazdach”. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zapraszamy-na-Targi-Kol-Naukowych-i-Organizacji-Studenckich-KONIK

Studia w sem. 21Z – zapisy uzupełniające do 6 października (14:00)

Trwają zapisy na wolne miejsca. Do godz. 14:00 6 października można jeszcze uzupełnić deklaracje przedmiotów. Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów nowych, prowadzonych po raz pierwszy:

Nowe przedmioty oferowane przez IRTM w semestrze 21Z

Na semestr 21Z przygotowaliśmy w Instytucie 19 nowych przedmiotów: 8 dla studiów pierwszego stopnia i 11 dla studiów stopnia drugiego. Wykazy tych przedmiotów można znaleźć tu: dla studiów pierwszego stopnia dla studiów drugiego stopnia Studentki i studentów zachęcamy do skorzystania z propozycji, przypominając, że deklaracje przedmiotów na sem. 21Z należy złożyć do 19 września br.

Zmiany w procesie dyplomowania sem. 21L

W związku z usprawnianiem procedury dyplomowania i elektronicznym obiegiem większości dokumentów związanych z tym procesem, uprzejmie informujemy, że dla obron prac dyplomowych od dnia 1 lipca br., niżej wymienione dokumenty, wymagane do tej pory w wersji papierowej, są obecnie przetwarzane w wersji elektronicznej i nie ma potrzeby ich wydruku: Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu […]

Studium Ochrony przed Hałasem – rekrutacja na semestr zimowy 2021/22

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze zimowym 2021/22. Więcej informacji na stronie poświęconej studium oraz w informatorze.

Konkurs inżynierskich prac dyplomowych pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE 2021 – nagrody i wyróżnienia

W 4. edycji  Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną w semestrze letnim 2020 oraz zimowym 2021 na kierunkach: Automatyka i robotyka, Elektronika, Informatyka, Inżynieria biomedyczna i Telekomunikacja,  organizowanego we współpracy i pod patronatem  Polskiej Sekcji IEEE  nagrodzono 10 prac dyplomowych.  Wśród nagrodzonych są studentki naszego Instytutu, które zostały wyróżnione w kategorii INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA: 1 miejsce: Sonia Litwin i […]

Kierownicy specjalności dydaktycznych

Dziekan WEiTI powołał kierowników specjalności dydaktycznych na naszym Wydziale (Decyzja 12/2021), którzy będą pełnić swoje funkcje do 30 września 2024 r. Do  zadań kierowników specjalności należą m.in.: opiniowanie treści programowych przedmiotów nowych i prowadzonych w ramach specjalności kierunku studiów; opiniowanie tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich; wspomaganie przygotowania semestralnej oferty przedmiotów; dbanie o jakość kształcenia […]

Zarządzenie JM Rektora PW w sprawie sesji egzaminacyjnych

Ukazało się Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w r. ak. 2020/2021. (tutaj)         “§ 1    1. Letnią i jesienną sesję egzaminacyjną w roku akademickim 2020/2021 przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Na wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki […]

Konkurs SIT na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Telekomunikacji

  Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) z zakresu telekomunikacji  obronione między 1 kwietnia 2020 r. a 31 marca br.                                       Zgłoszenia – do 30 czerwca 2021 r.                      Szczegóły na stronie www.sit.org.pl/index.php?id=konkursy,                                     a plakat -> tutaj  

Transfer zaliczeń ze studiów pierwszego stopnia

W semestrze 21L po raz pierwszy obowiązuje nowy program studiów drugiego stopnia dla specjalności
Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) na kierunku Telekomunikacja. W grupie przedmiotów podstawowych
dla specjalności TBM na studiach II stopnia znalazły się przedmioty obowiązkowe i obieralne specjalności
Radiokomunikacja i techniki multimedialne (RTM) ze studiów pierwszego stopnia. W związku z tym
przedmioty zaliczone podczas studiów inżynierskich na specjalności RTM można przetransferować
w przypadku kontynuacji nauki na studiach magisterskich na specjalności TBM.

Deklaracje przedmiotów – tylko do 14 lutego

Jeszcze tylko do 14 lutego można i trzeba składać deklaracje wyboru przedmiotów na semestr 21L. Wykazy przedmiotów, które zamierzamy (w IRTM) uruchomić w sem. 21L znajdą Państwo pod adresami: – dla studiów 1. stopnia: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Przedmioty-IRTM-do-wyboru-21L-S1.pdf – dla studiów 2. stopnia: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Przedmioty-IRTM-do-wyboru-21L-S2.pdf Uwaga: przedmioty obieralne nie zostaną uruchomione, jeżeli TERAZ zgłosi się zbyt mała liczba chętnych. […]

Nowe przedmioty oferowane w IRTM w sem. 21L

W semestrze 21L planujemy uruchomienie aż 17 nowych przedmiotów: jedenastu dla studentek i studentów studiów inżynierskich i sześciu dla studiów drugiego stopnia. Oto one…. Nowe przedmioty IRTM 21L

Zajęcia dydaktyczne do 16 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW 6/2021  zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie do 16 czerwca  2021 r.               W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wybranych zajęć w trybie stacjonarnym.  

Studia podyplomowe – Systemy i Aplikacje Mobilne

Trwają zapisy na studia podyplomowe – Systemy i Aplikacje Mobilne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami studiów.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z Inżynierii Biomedycznej

Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy. Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 31 stycznia 2021r. Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej […]

Szczęśliwego Nowego Roku (akademickiego)

Rozpoczynamy kształcenie w nowym roku akademickim 2020/2021. Wiemy, że będzie inny od poprzednich i że znaczna część zajęć będzie się odbywać w trybie „na odległość” (proszę zapoznać się z Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020) . Przygotowując się do zajęć w semestrze 20Z  wyciągamy wnioski z naszych działań w ostatnim czasie. Mamy wiele doświadczeń, znaczną część […]

Nowi studenci w naszym Instytucie

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. studia drugiego stopnia pod opieką naszego Instytutu rozpocznie 26 studentów: 7 – na kierunku Inżynieria Biomedyczna, 6 – na kierunku Telekomunikacja (specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne), 13 – na kierunku Elektronika  (specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie), 5 osób – to absolwenci innych uczelni. Ponadto – 28 […]

Aktualizacja informacji dotyczących terminów składania prac dyplomowych

Proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładce “Ważne terminy”

Stopniowe … powolne ….. częściowe ……przywracanie …..

Od 1 czerwca obowiązują Zarządzenia JM Rektora PW w sprawie częściowego przywracania działalności PW (33/2020) i działalności dydaktycznej w PW (32/2020). Przy zachowaniu ostrych wymagań sanitarnych możliwa jest działalność specjalistycznych laboratoriów i pracowni dyplomowych. Laboratoria w formie stacjonarnej mogą być realizowane do końca lipca i w pierwszej połowie września. Uczestnictwo w pracowni dyplomowej wymaga wcześniejszego […]

Ważne terminy – aktualizacja

Zaktualizowaliśmy informacje na stronie “Ważne terminy”  …

Zajęcia odwołane… do 29 maja

Na podstawie Zarządzenia JM Rektora PW 30/2020 z 14 maja 2020 r.             wszystkie zajęcia dydaktyczne (z wyjątkiem prowadzonych zdalnie)                                                       zostały odwołane  do 29 maja br.     ……………………………………………………………………………………………………. A zatem, Szanowne Studentki i Szanowni Studenci – do osobistego zobaczenia w czerwcu!  (a wcześniej – spotykamy się w “cyberprzestrzeni”)    

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w zakresie Telekomunikacji

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) z zakresu telekomunikacji.                                       Zgłoszenia – do 23 marca 2020 r.                      Szczegóły na stronie www.sit.org.pl/index.php?id=konkursy, a plakat -> tutaj

Uzupełnianie deklaracji przedmiotów na sem. 20L – do 27 lutego (13:59)

Do 27 lutego (do godz. 13:59) można uzupełnić deklaracje przedmiotów, na które zamierzają Państwo uczęszczać w sem. 20L. Listę przedmiotów uruchomionych (oferowanych przez pracowników IRTM) można znaleźć: dla studiów 1. stopnia…. i dla studiów 2. stopnia.

Spotkanie informacyjne dla studentów 2. stopnia

Spotkanie informacyjne ze studentami, którzy ukończyli studia na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych uczelni odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godzinie 17:15 w Audytorium Centralnym. Zapraszamy

Składanie prac magisterskich – do 14 lutego 2020 r.

14 lutego 2020 r. upływa termin składania prac dyplomowych magisterskich (dotyczy Studentek i Studentów, którzy w sem. 19Z zadeklarowali EDYM). W piątek 14 lutego prace będa przyjmowane w pok. 424 do godz. 15:30. Dalsze informacje ->

Składanie prac inżynierskich

3 lutego 2020 r. upływa termin składania prac dyplomowych inżynierskich (dotyczy Studentek i Studentów, którzy w sem. 19Z zadeklarowali EPDI lub EPDM). W poniedziałek 3 lutego prace będa przyjmowane w pok. 424 do godz. 15:30. Dalsze informacje ->

Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe “Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych”

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych WEiTI: Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno-fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego (lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych. Studium adresowane jest do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły […]

Nowi dyplomanci w IRTM

64 studentki i studenci studiów 1. stopnia rozpoczną w sem. 20L dyplomowanie pod opieką naszego Instytutu (20 – na kierunku Inżynieria Biomedyczna, 30 – w specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne, 6 – w specjalności Elektronika i Inżynieria Komputerowa i 8 – specjalności Elektronika i Informatyka w Medycynie). Do 24 stycznia dokonają oni wyboru tematów i […]

20. Seminarium Stypendystów Fundacji WRRiTM

Seminarium odbędzie się 11 grudnia 2019 (środa) w godz. 10.15 – 14.50, sala 428, 4 piętro  Gmach WEiTI PW. Serdecznie zapraszamy.  Program seminarium ->

Konkurs programistyczny dla studentów – Huawei AI CHALLENGE

Firma HUAWEI zaprasza studentki i studentów  PW do udziału w konkursie programistycznym Huawei AI CHALLENGE.  Do zrobienia: dowolna aplikacja użytkowa z wykorzystaniem platformy HUAWEI HiAI. Termin zgłoszeń – 10 grudnia 2019 r.  Termin wykonania – 9 marca 2020 r. Cenne nagrody (dla 3 najlepszych aplikacji). Zachęcamy do udziału. Informacje  ->

Zaktualizowaliśmy wykaz “WAŻNE TERMINY”

Zaktualizowaliśmy wykaz “WAŻNE TERMINY”

Forum WIEDZA PRACA BIZNES

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza na cykliczne panelowe spotkania studentów, absolwentów WEiTI i firm, w których pracują. Możliwości: przekonania się jak w praktyce wygląda on-boarding w firmach technologicznych poznania menedżerów biznesu i techniki rozmowy z pracującymi absolwentami WEiTI poznania ścieżki ich kariery. Co drugi tydzień w środy o 16:15 w Audytorium Centralnym […]

Prace magisterskie – do 16 września

Nieubłaganie nadchodzi termin składania prac magisterskich (zadeklarowanych w semestrze 19L w EDYM). Prace będą przyjmowane w pok. 424 do godz. 16:00 w poniedziałek 16 września 2019 r. Oprócz pracy (przygotowanej i oprawionej zgodnie z zasadami) należy złożyć dokument “Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego” podpisany przez opiekuna pracy dyplomowej.  Szczegółowe informacje ->

Prace inżynierskie do 9 września 2019 r.

Nieubłaganie nadchodzi termin składania prac inżynierskich (zadeklarowanych w semestrze 19L w EPDI i EPDM). Prace będą przyjmowane w pok. 424 do godz. 15:30 w poniedziałek 9 września 2019 r. Oprócz pracy (przygotowanej i oprawionej zgodnie z zasadami) należy złożyć dokument “Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego” podpisany przez opiekuna pracy dyplomowej.  Szczegółowe informacje ->

WAKACJE

Wakacje… oficjalnie do 1 września, ale dla wielu aż do 1 pazdziernika. Życzymy dobrego odpoczynku, ciekawych przeżyć i powrotów w pełni sił (twórczych). Do zobaczenia w Instytucie !

Zajęcia semestru 19L …

….zakończą się 12 czerwca 2019 r. O innych ważnych terminach przypominamy tutaj.

Wybór specjalności

Studenci sem. 4 kierunków Elektronika i Telekomunikacja wybierają specjalności składając deklaracje w systemie USOS do 16 maja. Spotkania informacyjne odbędą się:  dla kierunku Telekomunikacja – 6 maja od 12:00 do 13:00 w sali 133, dla kierunku Elektronika – 10 maja od 13:15 do 14:00 też w sali 133. Zapraszamy. Szczegółowe ustalenia dotyczące wyboru specjalności można […]

Drzwi Otwarte PW – 6 i 7 kwietnia 2019 r.

Kolejna edycja Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej odbyła się 6 i 7 kwietnia 2019 r. Zainteresowanym (naszym przyszłym studentom?) umożliwiliśmy zwiedzenie laboratoriów:  Akustyki, Radiokomuinikacji  i Tomografii Komputerowej. Serwis fotograficzny można znależć na stronie WEiTI Zainteresowanych kierunkiem TELEKOMUNIKACJA zachęcamy do obejrzenia naszego plakatu  

Zapraszamy na Forum WIEDZA – PRACA – BIZNES

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza na cykliczne panelowe spotkania studentów, absolwentów WEiTI i firm, w których pracują. Możliwości: przekonania się jak w praktyce wygląda on-boarding w firmach technologicznych poznania menedżerów biznesu i techniki rozmowy z pracującymi absolwentami WEiTI poznania ścieżki ich kariery. Co drugi tydzień w środy o 16:15 w Audytorium Centralnym […]

Wybór opiekuna na studiach magisterskich

Przypomnienie (dotyczy studentów, którzy w sem. 19L zadeklarowali w IRTM pracownie PPMGR) Do 12 marca br. należy dokonać wyboru opiekuna naukowego składając w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW (p.424) DEKLARACJĘ WYBORU OPIEKUNA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ (deklaracja wyboru opiekuna mag) Deklaracja powinna być podpisana przez studenta i opiekuna. W przypadku studentów kontynuujących specjalność – […]

Nowi studenci studiów 2. stopnia w IRTM – zebranie informacyjne

48 studentek i studentów studiów 2. stopnia rozpocznie w sem. 19L studia magisterskie pod opieką naszego Instytutu. Gratulujemy dobrego wyboru ! Specjalne zebranie informacyjne dla studentów, którzy nie studiowali jeszcze na naszym Wydziale odbędzie się 18 lutego o godz. 16:15 w Audytorium Centralnym (S.145) . Nowi studenci to: 10 osób – na kierunku Inżynieria Biomedyczna, […]

Studium Ochrony przed Hałasem

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2019. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej. Koszt […]

Wybór instytutu dyplomującego

Studenci 5. semestru RTM EIM i EIK – wybór instytutu dyplomującego (w USOS-ie) do 14 grudnia. Dalsze informacje ->

Warsztat – protokóły radiowe z Samsung R&D

21 listopada 2018 r. (środa), sala nr 122 w Gmachu EiTi;  godziny: 12:00 – 14:00 Agenda: 1. Zespół protokołowy w Samsung R&D – omówienie typowego dnia pracy oraz wyzwań stojących przed inżynierem ds. protokołów radiowych. 2. Narzędzia – przedstawienie podstawowych zagadnień i problemów. 3. Nowe technologie LTE-Advanced: 12 layers/5CA 4. 5G – wyzwania związane z […]

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn i prof. Jan Żera zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie medali nastąpi w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW podczas uroczystego posiedzenia Senatu.   Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Wyróżniona praca dyplomowa

Z przyjemnością informujemy, że inż. Robert Kołakowski (uczestnik studiów magisterskich  specjalności Radiokomunikacja i techniki multimedialne  w IRTM) zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową z zakresu telekomunikacji. Tytuł wyróżnionej pracy: Opracowanie aplikacji do wizualizacji odpowiedzi impulsowej kanału UWB.

Studia magisterskie na WEiTI

Rekrutacja na studia magisterskie na naszym Wydziale –  od 2 do 30 sierpnia. Szczególnie gorąco zapraszamy na: kierunek Inżynieria Biomedyczna,               specjalność Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne na kierunku Telekomunikacja,  specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie na kierunku Elektronika.  Szczegółowe informacje o rekrutacji …….