Czas wyborów i finalizowania prac dyplomowych

14sty, 2022

Do 20 stycznia studentki i studenci 4. semestru kierunków Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja wybierają specjalności. Wyboru specjalności dokonują również studentki i studenci 3 semestru Elektroniki (studiujący wg nowego programu). Nasze propozycje to:  specjalność Elektronika i Informatyka w Medycynie (dla kierunku Elektronika) oraz Techniki Bezprzewodowe i Multimedialne (dla Telekomunikacji).

Do 21 stycznia studenci 5. semestru dokonują wyboru tematów i promotorów prac dyplomowych. Zasady obowiązujące w IRTM przypominamy tutaj->.

2 lutego o 15:30 mija termin składania inżynierskich prac dyplomowych (dotyczy studentek i studentów, którzy zadeklarowali w sem. 21Z EPDI lub EBDE).

15 lutego o 15:30 mija termin składania inżynierskich prac dyplomowych (dotyczy studentek i studentów, którzy zadeklarowali w sem. 21Z EDYM lub EMDE).