Kategoria: Kształcenie

Kierownicy specjalności dydaktycznych

Dziekan WEiTI powołał kierowników specjalności dydaktycznych na naszym Wydziale (Decyzja 12/2021), którzy będą pełnić swoje funkcje do 30 września 2024 r. Do  zadań kierowników specjalności należą m.in.: opiniowanie treści programowych przedmiotów nowych i prowadzonych w […]

Czytaj więcej

Konkurs SIT na najlepszą pracę dyplomową z zakresu Telekomunikacji

  Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji ogłosiło kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) z zakresu telekomunikacji  obronione między 1 kwietnia 2020 r. a 31 marca br.                                       Zgłoszenia – do 30 czerwca 2021 r. […]

Czytaj więcej

Transfer zaliczeń ze studiów pierwszego stopnia

W semestrze 21L po raz pierwszy obowiązuje nowy program studiów drugiego stopnia dla specjalności
Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) na kierunku Telekomunikacja. W grupie przedmiotów podstawowych
dla specjalności TBM na studiach II stopnia znalazły się przedmioty obowiązkowe i obieralne specjalności
Radiokomunikacja i techniki multimedialne (RTM) ze studiów pierwszego stopnia. W związku z tym
przedmioty zaliczone podczas studiów inżynierskich na specjalności RTM można przetransferować
w przypadku kontynuacji nauki na studiach magisterskich na specjalności TBM.

Czytaj więcej

Deklaracje przedmiotów – tylko do 14 lutego

Jeszcze tylko do 14 lutego można i trzeba składać deklaracje wyboru przedmiotów na semestr 21L. Wykazy przedmiotów, które zamierzamy (w IRTM) uruchomić w sem. 21L znajdą Państwo pod adresami: – dla studiów 1. stopnia: https://www.ire.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Przedmioty-IRTM-do-wyboru-21L-S1.pdf […]

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczne do 16 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW 6/2021  zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie do 16 czerwca  2021 r.               W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wybranych zajęć w trybie stacjonarnym.  

Czytaj więcej