Praca dyplomowa wymagania formalne

WYMAGANIA EDYCYJNE dotyczące prac dyplomowych:

Aktualne wymagania edycyjne, dotyczące prac dyplomowych, są podane na https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe 

Warto zapoznać się (uważnie) z Zarządzeniem Rektora 4/2022, a zwłaszcza z Załącznikiem nr 1 do tego Zarządzenia

Poniżej przedstawiamy jedynie nieformalne streszczenie ww. wymagań i zaleceń.

Wymagania:

 • Strona tytułowa pracy zgodna ze wzorem podanym na ww. stronie
 • Wydruk dwustronny, strony numerowane u dołu po stronie zewnętrznej z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych.
 • Układ pracy:
 • Strona tytułowa
 • Streszczenie pracy (jeśli praca napisana jest po polsku lub po angielsku):
  • w języku polskim (o objętości 1 strony, czcionką 12, z odstępem pojedynczym, zawierające tytuł pracy i zestaw słów kluczowych),
  • w języku angielskim (o  objętości 1 strony, czcionką 12, z odstępem pojedynczym, zawierające tytuł pracy i zestaw słów kluczowych),
  • w innym języku obcym, jeśli student występuje o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na inny język obcy.
  • zwracamy uwagę, że streszczenia powinny mieć objętość 1 strony (każde) i konieczne jest podanie tytułu pracy w obu językach
 • Oświadczenie o autorstwie pracy (zgodne ze wzorem pobranym z systemu USOS), podpisane przez studenta (skan oświadczenia powinien się znaleźć również w elektronicznej wersji pracy)
 • Spis treści
 • Kolejne rozdziały pracy
 • Bibliografia
 • Wykaz symboli i skrótów
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Spis załączników
 • Załączniki.

Zalecenia:

 • Krój pisma bezszeryfowego (np. Arial, Verdana), wielkość czcionki -11
 • Marginesy: wewnętrzny – 30 mm, zewnętrzny – 20 mm, górny i dolny – 25 mm.
 • Zaznaczanie akapitów poprzez wcięcie 0,5 cm lub bez wcięcia z odstępem 4 przed akapitem.
 • Interlinia 1,15.
 • Podrozdziały – do trzech poziomów
 • Rozdziały pierwszego poziomu – rozpoczynające się od nowej strony.