Doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018r na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kryszyna. Serdecznie gratulujemy nowemu doktorowi i Jego promotorowi! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Wyróżnienie dla prof. Józefa Modelskiego

Rada Miejska Goliny przyznała prof. Józefowi Modelskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Goliny”. Tytuł jest przyznawany od roku 2014, jako wyraz uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Wręczenie Aktu Nadania tytułu „Honorowy Obywatel Goliny” odbyło się w trakcie LXII sesji Rady Miejskiej w Golinie 15 listopada 2018 r.   Informacje i zdjęcia z uroczystości […]

19 Seminarium – Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne

Uprzejmie informujemy, że seminarium stypendystów Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 (środa),  w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ul. Nowowiejska 15/19, Warszawa, sala 146 w godz. 10.15-15.40 Szczegółowy program seminarium jest dostępny pod adresem: http://fundacja.ire.pw.edu.pl/

Medale za Długoletnią Służbę

Z przyjemnością informujemy, że pracownikom Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, dr inż. Krzysztofowi Derzakowskiemu i dr inż. Maciejowi Sypniewskiemu zostały przyznane Medale Złote za Długoletnią Służbę.   Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali 116 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Kryszyna pt.”Trójwymiarowa akwizycja danych w elektrycznej tomografii pojemnościowej”. Promotor: dr hab inż. Waldemar Smolik, prof. PW Recenzenci: prof dr hab. inż. Stanisław Gratkowski – […]

Wyróżnienia dla prof. Y.Yaschyshyna na konferencji CECNet2018 w Tajlandii

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn  został uhonorowany przez Komitet Organizacyjny the 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018), która odbywała się w Bangkoku w dniach 16-19 listopada 2018 r. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej

Uprzejmie informujemy, że  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w dniu 13 listopada br, o godz. 9.00 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Mazurka pt.”Bayesian solutions of problems related to non-invasive and non-intrusive  monitoring elderly persons”. Rozprawa została wyróżniona. Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Z przyjemnością informujemy, że prof. Yevhen Yashchyshyn i prof. Jan Żera zostali odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie medali nastąpi w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW podczas uroczystego posiedzenia Senatu.   Serdecznie gratulujemy! Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Okolicznościowe seminarium w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Okolicznościowe seminarium w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, pod patronatem Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby „Nowe medium w nowej rzeczywistości – łączność radiowa w Polsce w 20-leciu międzywojennym”, które odbędzie się w  dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 14:15 w gmachu WEiTI […]

Wyróżniona rozprawa doktorska

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  w dniu 6 listopada 2018r. w sali 116 o godz. 10.30 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kowalskiego pt.”Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences”. Rozprawa została wyróżniona. Serdecznie gratulujemy ! Dyrekcja i pracownicy IRiTM    

Nagrody JM Rektora w 2018 roku

  Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał następujące nagrody pracownikom Instytutu: Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt dorobku prof. dr hab inż. Roman Z. Morawski Nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową prof. dr hab inż. Stefan L.Hahn dr hab. inż. Kajetana Snopek Nagroda zespołowa II stopnia za działalność naukową […]

Zmarł dr inż. Krzysztof Kowalski

Z głębokim żalem żegnamy dr. inż. Krzysztofa Kowalskiego wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego  Instytutu Radioelektroniki PW, który zmarł 29 lipca 2018 r. w wieku 87 lat. Działalność badawczą i dydaktyczną dr Krzysztof Kowalski prowadził głównie w obszarach techniki mikrofalowej, zastosowań przyrządów półprzewodnikowych i technik pomiarowych. Był  kierownikiem wielu prac naukowo-badawczych, których efekty zostały wdrożone. W latach 1972-1981 […]

Konkurs dla Młodych Autorów – KKRRiT 2018

Z przyjemnością informujemy, że w Konkursie dla Młodych Autorów, podczas Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Fundacja Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przyznała  wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej mgr inż. Konrada Godziszewskiego  oraz dla referatu  mgr inż. Vitomira Djaja-Jośko. Serdecznie gratulujemy !  Dyrekcja i pracownicy IRiTM.     

Nagrody dla doktorantów na konferencji MIKON 2018

Dwóch doktorantów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, mgr inż Tomasz Karpisz i mgr inż. Przemysław Piasecki otrzymało nagrodę w Konkursie dla Młodych Naukowców towarzyszącemu międzynarodowej konferencji MIKON, która odbywała się w dniach 15-17 maja 2018 r. w Poznaniu w ramach Microwave Radar Week.

Nagroda IEEE Service Award 2017

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Andrzej Miękina został uhonorowany nagrodą IEEE Service Award 2017 za ofiarną pracę w Polskiej Sekcji IEEE. Z dyplomem pamiątkowym można zapoznać się tutaj.

Nagroda za najlepszy referat

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że na 3. Konferencji Wydziałowych Kół Naukowych nagrodę za najlepszy referat otrzymali Jerzy Cuper oraz Adam Pacewicz z Koła Naukowego Modelowania Elektromagnetycznego za referat „Stanowisko do charakteryzacji materiałów w paśmie fal milimetrowych„. Dalsze informacje o konferencji na stronie wydarzenia11

Odznaczenia

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr inż. Karol Radecki otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a pani Anna Tratkiewicz Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Serdecznie gratulujemy, dyrekcja i pracownicy Instytutu

Medal Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 15 listopada 2017 roku z okazji Święta Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej,na którym wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród grona laureatów znalazł się prof. Janusz Marzec. Serdecznie gratulujemy.

Złota Kreda

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w plebiscycie „Złota Kreda” za semestr letni roku akademickiego 2016/2017 (17L)  laureatami zostali pracownicy naszego Instytutu. W kategorii najlepszy wykładowca WEiTI – dr inż. Jacek Naruniec za przedmiot „Programowanie Obiektowe” (PROE.B). W kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – mgr inż. Mateusz Marek Krysicki za ćwiczenia z przedmiotu […]

Studium Ochrony przed Hałasem (Edycja 2018)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej uruchamia kolejną edycję Studium Ochrony przed Hałasem. Rozpoczęcie kursu przewidziane jest 24 lutego 2018 r. Termin zgłaszania  uczestnictwa upływa 31 stycznia 2018 r. Więcej informacji na stronie studium.

Nagroda za pracę dyplomową

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Marcin Kołakowski (doktorant w Zakładzie Radiokomunikacji IRTM) zdobył pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji na najlepszą pracę dyplomową z zakresu telekomunikacji. Pracę magisterską  „Wykorzystanie technik kooperacyjnych do poprawy dokładności wyznaczania położenia w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym” zrealizował pod opieką dr. inż. Ryszarda Michnowskiego. Wręczenia dyplomu dokonano na Zamku Królewskim w […]

Konferencja IEEE RFID-TA

W dniach 20-22.09.17 w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się ósma coroczna konferencja IEEE RFID-TA, organizowana tym razem przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.

Nagrody JM Rektora PW

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał nagrody pracownikom Instytutu. Są to zarówno nagrody indywidualne jak i zespołowe, oraz nagroda dla laureata plebiscytu „Złota Kreda”. Zachęcamy do zapoznania się z listą osób nagrodzonych przedstawioną w dalszej części artykułu, a wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dyrekcja i pracownicy IRiTM Nagrody indywidualne III stopnia […]

Wyróżnienie dla profesora Józefa Modelskiego

Profesor Józef Modelski dołączył do szacownego grona Ambasadorów Kongresów Polskich. Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymują osoby, które w swych środowiskach, szczególnie zagranicznych, promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Tegoroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w ICE Kraków, 14 września 2017. […]

Nominacja profesorska

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2017r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Janowi Żerze tytuł profesora nauk technicznych. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Nominacja profesorska

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. inż. Yevhenowi Yashchyshynowi tytuł profesora nauk technicznych. Serdecznie gratulujemy, Dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Lista czasopism punktowanych 2016

Szanowni Państwo, Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego opublikowano nową listę czasopism punktowanych. Zawiera ona odpowiednio: Część A – 11271 czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, zarejestrowanych w bazie Journal Citation Reports. Część B – 2209 czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor. Część C – 4111 czasopism uwzględnionych w bazie European Reference Index for the […]

Odznaczenia

Uprzejmie informujemy, że następujący pracownicy Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych zostali wyróżnieni odznaczeniami: dr inż. Andrzej Podgórski oraz Mirosław Lubiejewski Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, dr inż. Ewa Piątkowska-Janko oraz dr inż. Juliusz Modzelewski Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie gratulujemy, dyrekcja i pracownicy Instytutu Radioelektroniki.

O radiu cyfrowym w Polskim Radiu

W dniu 6.10.2016 r. dr inż. Jacek Cichocki z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych wystąpił jako gość w audycji Eureka Programu I Polskiego Radia, gdzie krótko przedstawił historię, stan obecny oraz perspektywy cyfrowego radia DAB. Programu można posłuchać na stronie Polskiego Radia.

Wystąpienie Prof.dr Johana Sundberga z Królewskiej Politechniki w Sztokholmie

W minioną środę, 5 października, w ramach seminarium w Zakładzie Elektroakustyki, miało miejsce wystąpienie Prof. dr Johana Sundberga z Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie. Prof Sundberg wygłosił referat p.t. The register phenomenon in singing, w którym omawiał cechy akustyczne głosu związane ze […]

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Józefowi Modelskiemu, Dyrektorowi naszego Instytutu w latach 1996-2016 – za 20 lat bardzo owocnego kierowania naszym Instytutem. Dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek, jaki wniósł Pan w zbudowanie silnej pozycji Instytutu w środowisku krajowym i międzynarodowym. Panie Profesorze, życzymy Panu kolejnych sukcesów zawodowych, zdrowia, pomyślności, nieustającej kondycji oraz dumy z sukcesów, jakie […]

Nagrody rektora

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Instytutu zostali nagrodzeni nagrodami JM Rektora. Pełna lista laureatów w dalszej części artykułu. Nagrody dla pracowników Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych przyznane przez JM Rektora w roku 2016 Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt działalności prof. dr hab. inż. Zbigniew Kulka Nagrody indywidualne II stopnia za rozprawy […]

Studium Ochrony przed Hałasem (Edycja 2017) – Aktualizacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na prowadzone w semestrze letnim 2017 przez Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej  Studium Ochrony przed Hałasem została przedłużona do 17 lutego. Więcej informacji na stronie studium.