Zmarł profesor Stefan L. Hahn

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. zmarł profesor dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn, nasz Mistrz i Nauczyciel; członek rzeczywisty PAN, prodziekan Wydziału Elektroniki PW w latach 1969-1973.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w czwartek, 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 14:00 w kościele p.w. św. Józefata przy ul. Powązkowskiej 90 w Warszawie,  po czym nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wojskowym.

Profesor Stefan Hahn pracował na Politechnice Warszawskiej od 1949 r, prowadził prace naukowe i wdrożeniowe w zakresie m.in. propagacji fal radiowych, systemów radiokomunikacyjnych, wzorców częstotliwości i teorii sygnałów wielowymiarowych. Był kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji naszego Instytutu (1970-1991), promotorem 23 rozpraw doktorskich, wieloletnim przewodniczącym Narodowego Komitetu Unii Nauk Radiowych (URSI), laureatem licznych nagród.

Był aktywny naukowo niemal do ostatnich dni życia.

20 lutego przyszłego roku mieliśmy obchodzić wraz z Nim    100. rocznicę urodzin…

Biogram Profesora Stefana Hahna ->