24paź, 2017

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w plebiscycie “Złota Kreda” za semestr letni roku akademickiego 2016/2017 (17L)  laureatami zostali pracownicy naszego Instytutu. W kategorii najlepszy wykładowca WEiTI – dr inż. Jacek Naruniec za przedmiot “Programowanie Obiektowe” (PROE.B). W kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – mgr inż. Mateusz Marek Krysicki za ćwiczenia z przedmiotu “Pola i fale” (POFA.C).

(Złota Kreda  jest przyznawana przez Studentów WEiTI najlepszym nauczycielom akademickim, co semestr otrzymują  ją na Wydziale tylko dwie osoby: jedna – za wykład i jedna – za zajęcia pomocnicze)

Serdecznie gratulujemy,
Dyrekcja i pracownicy IRiTM

Przypominamy również laureatów “Złotej Kredy” w  kilku ubiegłych latach:

Za sem. 16Z:  mgr inż. Mateusz Marek Krysicki w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – za ćwiczenia z przedmiotu “Pola i fale” (POFA.C).

Za sem. 15Z:  mgr inż. Mateusz Marek Krysicki w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – za ćwiczenia z przedmiotu “Pola i fale” (POFA.C).

Za sem. 15L:  dr hab. inż. Bartłomiej Salski w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za przedmiot “Pola i fale” (POFA.C).

Za sem. 14Z:  dr inż. Tymon Rubel  w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – za  przedmiot “Wielkoskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej” (MPB).

Za sem. 14L: dr inż. Jacek Naruniec w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za przedmiot “Programowanie Obiektowe” (PROE.B). 

Za sem. 13Z: dr inż. Jerzy Kołakowski w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – za  laboratoria do przedmiotu “Cyfrowe systemy komórkowe” (CSK).

Za sem. 12Z: mgr inż. Konrad Godziszewski w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze na WEiTI – za  laboratoria do przedmiotu “Cyfrowe systemy komórkowe” (CSK).

Za sem. 12L: prof dr hab. inż. Krzysztof Zaremba w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za przedmiot “Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych” (SNB).

Za sem. 10Z: doc. dr inż. Jacek Cichocki w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za przedmiot “Miernictwo radioelektroniczne” (MR). 

Za sem. 09L: prof dr hab. inż. Krzysztof Zaremba w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za przedmiot “Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych” (SNB).

Za sem. 08Z: dr inż. Jerzy Kołakowski w kategorii najlepszy wykładowca na WEiTI – za  przedmiot “Cyfrowe systemy komórkowe” (CSK).