Zmiany w strukturze Instytutu

06lut, 2020

Informujemy, że wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacyjne w naszym Instytucie: (wg. Zarz. Nr 6/2020 JM Rektora PW)

Z dniem 29 lutego 2020 r. zostaną zlikwidowane 3 Zakłady:

– Zakład Telewizji

– Zakład Radiokomunikacji

– Zakład Techniki Mikrofalowej i Radiolokacyjnej

Z dniem 1 marca 2020 r. zostaną utworzone 3 Zakłady

– Zakład Inżynierii Multimediów –  kierownik – dr hab. inż. Kajetana Snopek

– Zakład Radiokomunikacji i Radiolokacji – kierownik – dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni

– Zakład Techniki Subterahercowej – kierownik – prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn