Doktorat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

17cze, 2019

W dniu 17 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 116 Gmachu WEiTI odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Pacha pt. “Identyfikacja autora rękopisu łacińskiego z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów”. Promotor: dr hab inż. Piotr Bilski, profesor PW.

Gratulujemy nowemu doktorowi i jego promotorowi.

Dyrekcja i pracownicy IRiTM.