Prof. Józef Modelski członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk

06gru, 2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. w trakcie 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk
zostały przeprowadzone wybory członków krajowych PAN.
Prof. Józef Modelski został wybrany członkiem rzeczywistym PAN.