Multikonferencja 2022

31mar, 2022

Już po raz trzeci, po Wrocławiu i Łodzi, organizujemy Krajową Konferencję Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) oraz Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) w formule Multikonferencji Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego (Multikonferencja 2022). Serdecznie zapraszamy specjalistów ze świata nauki i techniki oraz przedstawicieli sfery gospodarczej i administracji państwowej. Z radością witamy młodych pracowników, doktorantów i studentów. Głównym celem Multikonferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz aktualnych tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyce i multimediach. To idealne miejsce dla wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji, pozwalające na integrację różnych środowisk, zacieśnienie współpracy i nawiązanie nowych kontaktów.

Podczas Multikonferencji 2022 będą przyznawane następujące nagrody:
— Konkursy dla młodych autorów. Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zorganizuje coroczny konkurs na najlepszy referat przygotowany i przedstawiony przez młodego autora. Ogłoszone zostaną również wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską.
— Nagroda Złotego Cyborga. Kapituła przyznaje dyplomy i statuetki Złotego Cyborga wyróżniającym się osobistościom z branży ICT mającym w swoim dorobku sukcesy naukowe lub menedżerskie. Fundatorem nagród jest firma Sprint S.A.
— Nagroda Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT). SIT wręcza nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) w zakresie telekomunikacji.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://multikonferencja2022.tele.pw.edu.pl/