Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe “Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych”

10sty, 2020

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych WEiTI: 
Głębokie sieci neuronowe – zastosowania w mediach cyfrowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz o profilu matematyczno-fizycznym, na poziomie stopnia inżynierskiego
(lub licencjatu) i magisterskiego, zarówno uczelni cywilnych jak również wojskowych.

Studium adresowane jest do projektantów i programistów aplikacji wykorzystujących lub tworzących inteligentne moduły oparte na głębokich sieciach neuronowych, w tym aplikacji typu
Big Data, ale także do tych wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy studiów uzyskują podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania
i programowania modułów sztucznej inteligencji opartych na sieciach głębokich, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w mediach cyfrowych mieszczących się w następujących obszarach: kompresja obrazu i dźwięku, ulepszanie sygnału mowy, detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazie, steganografia obrazowa, automatyczna adnotacja obrazu, modelowanie 3D
na potrzeby interfejsu człowiek-maszyna, oraz bezpieczeństwo danych wspierane przez analizę sygnałową.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych (zarówno w sektorze firm komercyjnych jak i firm administracji państwowej), a w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Program studiów obejmuje 192 godzin zajęć, w tym 64 godzin zajęć praktycznych w trakcie zjazdów weekendowych, w ciągu 2 semestrów. Ukończenie studiów następuje na podstawie egzaminu dyplomowego. 

Termin zgłoszeń 

Zgłoszenie będą przyjmowane do 28 lutego br. przez portal zapisów na studia w Politechnice Warszawskiej: https://www.zapisy.pw.edu.pl

Opłaty

8000 zł – opłatę można wnosić w całości lub w dwóch ratach:

  • I rata – 5000 zł przy zapisach na studia,
  • II rata – 3000 zł przed rozpoczęciem II semestru.

Liczba miejsc

W danej edycji studiów mogą zostać przyjęte maksymalnie 32 osoby. Warunkiem uruchomienia studiów w danym semestrze jest zgłoszenie się co najmniej 16 kandydatów.

Szczegółowe informacje, w tym program studiów znajdują się na stronie Studiów»  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania dokumentów.